Рішення вченої ради від 23 грудня 2020 року, протокол № 9

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 9 від 23 грудня 2020 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

1.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-професійних програм «Екологічне рослинництво» та «Насінництво і насіннєзнавство».

Доповідає Маренич Микола, декан факультету агротехнологій та екології, доцент.

№1163-ст від

23 грудня 2020 року

№1164-ст від

23 грудня 2020 року
2.

Про зміну назви теми дисертаційної роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання кафедри менеджменту Лопушинської Олени В’ячеславівни та про затвердження її в наступній редакції: «Менеджмент ресурсозберігаючого розвитку підприємств агропродовольчої сфери України».

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Маркіна Ірина Анатоліївна, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає Горб Олег, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент

відсутній