Рішення вченої ради від 23 лютого 2021 року, протокол № 15

з/п
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 15 від 23 лютого 2021 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Про затвердження порядку денного засідання вченої ради від 02 лютого 2021 року.
відсутній
відсутній
2.

Звіт про підсумки проведення наукової роботи Полтавської державної аграрної академії за 2020 рік.

Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи. Постійна комісія вченої ради академії – з питань наукової та інноваційної діяльності.

№ 49 від 01 березня 2021 року
3.

Про проведення процедури огляду ринку комерційних пропозицій від постачальників міні-лінії по переробці 100 л. молока в рамках виконання та реалізації міжнародного проєкту «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, зареєстрованого в Кабінеті Міністрів України (реєстраційна картка № 4552 від 26.10.2020 року), за програмою Erasmus+ «Розвиток потенціалу вищої освіти» для закупівлі за кошти Європейського Союзу, згідно наданої специфікації.

Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року відсутній
4.

Про представлення до присвоєння вченого звання доцента Одарущенко Олени Борисівни по кафедрі інформаційних систем та технологій.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній
5.

Про затвердження звіту голови Ради молодих вчених Полтавської державної аграрної академії про підсумки проведення наукової роботи за 2020 рік.

Доповідає – Зоря С.П., голова Ради молодих вчених, доцент. Запрошена особа постійною комісією вченої ради академії – з питань наукової та інноваційної діяльності.

№ 49 від 01 березня 2021 року
6.

Про затвердження звіту голови Студентського наукового товариства Полтавської державної аграрної академії про підсумки проведення наукової роботи за 2020 рік.

Доповідає – Костенко А.А., голова Студентського наукового товариства, здобувач вищої освіти «Магістр» денної форми навчання, спеціальності «Ветеринарна медицина». Запрошена особа постійною комісією вченої ради академії – з питань наукової та інноваційної діяльності.

№ 49 від 01 березня 2021 року
7.

Звіт про фінансову діяльність Полтавської державної аграрної академії за 2020 рік.

Доповідає – Лінська С.П., головний бухгалтер. Постійна комісія вченої ради академії – з правових питань та фінансово-господарської діяльності.

№ 49 від 01 березня 2021 року
8.

Моніторинг результатів успішності студентів Полтавської державної аграрної академії за І семестр 2020-2021 навчального року.

Доповідає – Дорошенко А.П, начальник навчального відділу. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній
9.

Інформація про результати освітньої, наукової діяльності факультету обліку та фінансів за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідає – Дорогань-Писаренко Л.О., професор, декан факультету обліку та фінансів. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній
10.
Різне
10.1

Про затвердження кошторису Студентської ради Полтавської державної аграрної академії на 2021 рік.

Доповідає – Шабельник С.С., голова студентського самоврядування, здобувач вищої освіти ступеня «Магістр» денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»

№ 55 від 01 березня 2021 року
10.2

Про затвердження результатів виконання Тематичного плану науково-дослідних робіт, які були виконані за рахунок коштів замовників (на госпрозрахунковій основі), Полтавської державної аграрної академії за 2020 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 45 від 01 березня 2021 року
10.3

Про затвердження результатів виконання Тематичного плану науково-дослідних робіт за кафедральними тематиками, які зареєстровані в ДНУ УкрІНТЕІ, Полтавської державної аграрної академії за 2020 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 45 від 01 березня 2021 року
10.4

Про розгляд клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо утворення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації аспірантки 2017 року набору Горб Ксенії Олегівни, яка здобуває ступінь доктора філософії за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина (галузь знань 21°Ветеринарна медицина). Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Євстаф’єва Валентина Олександрівна, завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.5

Про підтримку кандидатури заступника директора з наукової роботи Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАНУ, завідувача відділу коливань та вібраційної надійності, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Зіньковського Анатолія Павловича щодо участі в конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента НАНУ за спеціальністю «Механіка» по відділенню механіки НАНУ.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.6

Про підтримку кандидатури заступника директора з наукової роботи Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, доктора біологічних наук Харченка Віталія Олександровича щодо участі в конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента НАНУ за спеціальністю «Екологія та таксономія безхребетних тварин» по відділенню загальної біології НАНУ.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.7

Про затвердження Порядку підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок Полтавською державною аграрною академією (нової редакції).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 45 від 01 березня 2021 року
10.8

Про затвердження навчальних планів, робочих навчальних планів на 2020 – 2021 навчальних рік, графіків навчального процесу здобувачів вищої освіти денної та заочної форм за освітньо-професійною програмою «Менеджмент підприємства» спеціальності 073 «Менеджмент» ступеня вищої освіти «Бакалавр» скороченого терміну навчання (весняний набір 2021 р.).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№  44
 від 26 лютого 2021 року
10.9

Про затвердження до друку рукопису колективної монографії «Політичні трансформації сучасного суспільства», обсягом 165 с.

Під загальною редакцією Шаравари Тамари Олексіївни, доктора історичних наук, професора, професора кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.10
Про затвердження Положення про порядок визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті, здобувачами вищої освіти Полтавської державної аграрної академії (нової редакції).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року

№ 45 від 01 березня 2021 року

10.11

Про затвердження до друку рукопису колективної монографії «Управління безпекою у ХХІ столітті: національний та геополітичний аспекти. Випуск 3», обсягом 324 с.

Під загальною редакцією Маркіної Ірини Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.12
Про затвердження до друку рукопису монографії «Варооз медоносних бджіл», обсягом 87с.
Автори:
 • Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Мельничук Віталій Васильович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії;
 • Назаренко Сергій Олександрович, кандидат ветеринарних наук, фізична особа-підприємець.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.13

Про затвердження до друку Матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині», обсягом 130с.

Редакційна колегія:

 • Євстаф’єва Валентина Олександрівна, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Кручиненко Олег Вікторович, доцент, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Щербакова Наталія Сергіївна, доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Михайлютенко Світлана Миколаївна, доцент, старший викладач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Корчан Леонід Миколайович, доцент, старший викладач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
 • Мельничук Віталій Васильович, доцент, доцент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.14

Про затвердження Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти ступеня  доктора філософії, доктора наук Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 45 від 01 березня 2021 року
10.15

Про затвердження Порядку проведення перевірки текстових документів (рукописів дисертацій, авторефератів та наукових праць) щодо наявності запозичень з інших документів Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 45 від 01 березня 2021 року
10.16

Про затвердження Плану підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії на 2021 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 45 від 01 березня 2021 року
10.17

Про зміну назви теми дисертаційного дослідження здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Карасенко Анні Юріївні та затвердження її в наступній редакції: «Неспецифічна профілактика аспергильозу у птахів».

Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук, доцент Передера Сергій Борисович, професор кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.18

Про зміну назви теми дисертаційного дослідження здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Хиль Ангеліні Миколаївні та затвердження її в наступній редакції: «Неспецифічна профілактика інфекційних хвороб у собак».

Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук, доцент Передера Сергій Борисович, професор кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.19

Про підтримку кандидатури заступника директора з наукової роботи Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, завідувача відділу культурної флори, доктора сільськогосподарських наук, професора Рахметова Джамала Бахлул огли щодо участі в конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Генетика рослин» по відділенню загальної біології.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.20

Про видачу диплома доктора філософії європейського зразка PhD та додатка Supplement до диплома PhD здобувачу ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Аксюку Ярославу Анатолійовичу, відповідно до «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 та наказу Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2021 року № 157 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 09 лютого 2021 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 1471».

Науковий керівник – Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 46 від 01 березня 2021 року
10.21

Про видачу диплома доктора філософії європейського зразка PhD та додатка Supplement до диплома PhD здобувачу ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Большаковій Євгенії Леонідівні, відповідно до «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 та наказу Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2021 року № 157 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 09 лютого 2021 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 1471».

Науковий керівник – Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 47 від 01 березня 2021 року
10.22

Про видачу диплома доктора філософії європейського зразка PhD та додатка Supplement до диплома PhD здобувачу ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Сударкіній Людмилі Юріївні, відповідно до «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 та наказу Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2021 року № 157 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 09 лютого 2021 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 1471».

Науковий керівник – Кукса Ігор Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій Луганського національного аграрного університету.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 48 від 01 березня 2021 року
10.23

Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних робіт за кафедральними тематиками, які зареєстровані в ДНУ «УкрІНТЕІ», на 2021 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 45 від 01 березня 2021 року
10.24

Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних робіт, які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників, на 2021 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 45 від 01 березня 2021 року
10.25

Про підтримку кандидатури директора Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАНУ, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ Заіменко Наталії Василівни щодо участі в конкурсі на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) за спеціальністю «Рослинні біотехнології» по відділенню загальної біології.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній
10.26

Про підтримку кандидатури директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, доктора сільськогосподарських наук, доктора історичних наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України Вергунова Віктора Анатолійовича щодо участі в конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента НАНУ за напрямом «Історія України» відділення історії, філософії та права

відсутній
10.27

Про надання рекомендацій здобувачам вищої освіти денної форми навчання Полтавської державної аграрної академії для призначення іменної стипендії Полтавської міської ради із 01.03.2021 року по 30.08.2021 року.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року відсутній
10.28

Про відрахування здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії  денної форми навчання (за рахунок коштів державного бюджету) освітньо-наукової програми «Агрономія» за спеціальністю 201 «Агрономія» кафедри «Захист рослин» Хоменка Юрія Олександровича за станом здоров’я. Науковий керівник – Горб Олег Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри «Захист рослин» Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року №158-ст від 11 березня 2021 року
10.29

Про відрахування здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії  денної форми навчання (за рахунок коштів державного бюджету) освітньо-наукової програми «Агрономія» за спеціальністю 201 «Агрономія» кафедри «Захист рослин» Писаренка Олександра Васильовича за станом здоров’я. Науковий керівник – Горб Олег Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри «Захист рослин» Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року №157-ст від 11 березня 2021 року
10.30

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 073 Менеджмент (2017 рік набору) кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії Лопушинської Олени В’ячеславівни за темою: «Менеджмент ресурсозберігаючого розвитку підприємств агропродовольчої сфери України». Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Маркіна Ірина Анатоліївна, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.ної аграрної академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року № 53 від 01 березня 2021 року
10.31

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 073 Менеджмент (2019 рік набору) кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії Соловйова Олексія Андрійовича за темою: «Менеджмент галузевої конкурентоспроможності на засадах сталого розвитку». Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Шмиголь Надія Миколаївна, професор кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.ної аграрної академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року № 54 від 01 березня 2021 року
10.32

Про затвердження до друку рукопису збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», обсягом 125 с.

Укладачі:

 • Писаренко Віктор Микитович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач, професор кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

 • Горб Олег Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

 • Гордєєва Олена Федорівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

 • Коваленко Нінель Павлівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

 • Нечипоренко Наталія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

 • Поспєлова Ганна Дмитрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

 • Піщаленко Марина Анатолівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року відсутній
10.33

Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри землеробства і агрохімії ім.    В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Горобця Максима Вікторовича у зв’язку зі зміною напряму дослідження та про зміну  назви теми дисертаційної роботи.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року №  158-ст від 11 березня 2021 року
10.34

Про зміну назви теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри менеджменту Михатіла Владислава Валерійовича та затвердження її в наступній редакції: «Менеджмент конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств».

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Вараксіна Олена Вікторівна, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року відсутній
10.35

Про зміну назви теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри менеджменту Стеценка Максима Олеговича та затвердження її в наступній редакції: «Формування системи екологічного менеджменту в контексті забезпечення економічної безпеки аграрного підприємства».

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Потапюк Ірина Петрівна, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року відсутній
10.36

Про зміну назви теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри менеджменту Дюкарєва Дмитра Сергійовича та затвердження її в наступній редакції: «Менеджмент маркетингового аутсорсингу підприємства агропродовольчої сфери».

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Потапюк Ірина Петрівна, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року відсутній
10.37

Про зміну назви теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри менеджменту Іськовича Андрія Анатолійовича та затвердження її в наступній редакції: «Менеджмент інноваційної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства».

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Вараксіна Олена Вікторівна, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року відсутній
10.38

Про зміну назви теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри менеджменту Вовка Миколи Олександровича та затвердження її в наступній редакції: «Технологічний менеджмент в контексті забезпечення економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери».

Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Дячков Дмитро Володимирович, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року відсутній
10.39

Про відрахування здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії  денної форми навчання (на умовах контракту) за спеціальністю 201 «Агрономія» кафедри захисту рослин Маляра Богдана Анатолійовича у зв’язку з невиконанням індивідуального плану роботи без поважних причин та втратою зв’язку зі здобувачем. Науковий керівник – Писаренко Віктор Микитович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УЕАН, завідувач, професор кафедри захисту рослин Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року №  157-ст від 11 березня 2021 року
10.40

Про відрахування здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії  денної форми навчання (державний бюджет) за спеціальністю 201 «Агрономія» кафедри захисту рослин Хоменка Юрія Олександровича за станом здоров’я. Науковий керівник – Горб Олег Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри захисту рослин Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року №  157-ст від 11 березня 2021 року
10.41

Про відрахування здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії  денної форми навчання (державний бюджет) за спеціальністю 201 «Агрономія» кафедри захисту рослин Писаренка Олександра Васильовича за станом здоров’я.  Науковий керівник – Горб Олег Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри захисту рослин Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу №15 від 23 лютого 2021 року №  157-ст від 11 березня 2021 року