Рішення вченої ради від 24 вересня 2020 року, протокол № 1

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 1 від 24 вересня 2020 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

2.

Про затвердження Плану роботи вченої ради Полтавської державної аграрної академії на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 178 від

29 вересня 2020 року

3.

Про затвердження Планів роботи вчених рад навчально-наукового інституту та факультетів Полтавської державної аграрної академії на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 178 від

29 вересня 2020 року

4.

Про внесення змін до персонального складу вченої ради Полтавської державної аграрної академії та її постійних комісій.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 176 від

26 вересня 2020 року

№ 179 від

29 вересня 2020 року

5.

Про представлення до присвоєння вченого звання доцента:

  • Волкової Нелі Василівни по кафедрі економіки та міжнародних економічних відносин;

відсутній

  • Загребельної Ірини Леонідівни по кафедрі економіки та міжнародних економічних відносин;

відсутній

  • Іщейкіна Тимура Євгеновича по кафедрі менеджменту;

відсутній

  • Ліпського Романа Вікторовича по кафедрі бухгалтерського обліку та економічного контролю.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній

6.

Обрання претендента на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2020-2022 роки:

  • Дячкова Дмитра Володимировича, доктора економічних наук, професора кафедри менеджменту.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії. Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.

відсутній

7.

Моніторинг результатів успішності студентів за ІІ семестр 2019-2020 навчального року.

Доповідає – Шульга Л.В., доцент, начальник навчального відділу. Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності

відсутній

8.

Про організацію виховної та іміджевої діяльності в Полтавській державній аграрній академії в 2019-2020 навчальному році.

Доповідає – Шаравара Т.О., професор, проректор  з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку,

Радочіна Ю.І.,  керівник підрозділу з організації виховної та іміджевої діяльності. Постійна комісія вченої ради академії – з питань виховної роботи та студентського самоврядування.

відсутній

9.

Про затвердження Плану виховної та іміджевої діяльності в Полтавській державній аграрній академії на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Шаравара Т.О., професор, проректор  з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку. Постійна комісія вченої ради академії – з питань виховної роботи та студентського самоврядування.

№ 178 від

29 вересня 2020 року

10.

Інформація про роботу приймальної комісії Полтавської державної аграрної академії в період літньої вступної кампанії 2020 року.

Доповідає – Осташова В.О, доцент, відповідальний секретар приймальної комісії. Запрошена особа комісією з питань освітньої діяльності.

відсутній

11.

Різне

11.1

Про затвердження Звіту про роботу психологічної служби Полтавської державної аграрної академії за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 180 від

29 вересня 2020 року

11.2

Про затвердження Звіту про роботу омбудсмена учасників освітнього процесу за 2020 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 180 від

29 вересня 2020 року

11.3

Про затвердження Плану роботи психологічної служби Полтавської державної аграрної академії на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 178 від

29 вересня 2020 року

11.4

Про затвердження Плану роботи омбудсмена учасників освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 178 від

29 вересня 2020 року

11.5

Про затвердження Плану роботи науково-методичної ради Полтавської державної аграрної академії на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 178 від

29 вересня 2020 року

11.6

Про затвердження Положення про науково-методичну раду Полтавської державної аграрної академії (нової редакції).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 180 від

29 вересня 2020 року

11.7

Про надання рекомендацій здобувачам вищої освіти денної форми навчання Полтавської державної аграрної академії для призначення іменної стипендії Полтавської міської ради на період з 01 вересня 2020 року по 01 березня 2021 року:

  • Бубирь Вероніці Сергіївні, другого курсу ступеня вищої освіти «Магістр» освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина»;
  • Давидовій Маргариті Олександрівні,  другого курсу скороченого терміну навчання ступеня вищої освіти «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній

11.8

Про затвердження оновленої освітньо-професійної програми «Зв’язки з громадськістю» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у зв’язку з затвердженням стандарту вищої освіти відповідного рівня.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 190 від

06 жовтня  2020 року

11.9

Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Статистика» для здобувачів вищої освіти за: освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  освітньо-професійною програмою «Менеджмент підприємства» спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійною програмою «Підприємництво спеціальності» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка», обсягом 305 с.

Автори: Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії;

Єгорова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії;

Рудич Алла Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній

11.10

Про затвердження до друку рукопису монографії «Дробоструминне очищення. Теорія і практика», обсягом 300 с.

Автори: Горик Олексій Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;

Черняк Роман Євгенович, генеральний директор ПАТ «АвтоКРАЗ»;

Чернявський Анатолій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент;

Брикун Олександр Миколайович, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній

11.11

Про атестацію наукової роботи стипендіатів Полтавської державної аграрної академії, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Доповідає – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, заступник голови вченої ради академії.

№ 178 від

29 вересня 2020 року

11.12

Про результати роботи Конкурсної комісії з відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, що пропонуються до виконання за рахунок коштів державного бюджету з 2021 року.

Доповідає – Горб О.О., проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент, заступник голови експертної комісії з конкурсного відбору проектів.

№ 178 від

29 вересня 2020 року

11.13

Про зміну назви «Навчальна лабораторія  «Годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та затвердження її нової назви: «Навчальна лабораторія фізико-хімічного аналізу» кафедри «Годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 181 від

29 вересня 2020 року

11.14

Про затвердження Положення про навчальну лабораторію фізико-хімічного аналізу кафедри «Годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин» Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 180 від

29 вересня 2020 року

11.15

Про затвердження Звіту голови Комісії з академічної доброчесності Полтавської державної аграрної академії про роботу Комісії за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 180 від

29 вересня 2020 року

11.16

Про затвердження Плану роботи Комісії з питань етики та академічної доброчесності Полтавської державної аграрної академії на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 178 від

29 вересня 2020 року

11.17

Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників  Полтавської державної аграрної академії відповідно Постанови КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»  від 21 серпня 2019 року № 800 та Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії,  введено в дію наказом ректора від 25 вересня 2019 року № 203.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній

11.18

Про затвердження до друку змісту випуску науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» № 3 за 2020 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 184 від

29 вересня 2020 року

11.19

Про розгляд клопотання перед т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації Андрієм Вергелесом про нагородження членів трудового колективу Полтавської державної аграрної академії Грамотою Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації з нагоди святкування 12 листопада 2020 року 100-річчя Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній

11.20

Про нагородження відзнакою ректора Полтавської державної аграрної академії «Ювілейна медаль «Полтавська державна аграрна академія – 100 років» членів трудового колективу Відокремленого структурного підрозділу «Хомутецький фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» з нагоди святкування 100-річного ювілею даного закладу вищої освіти.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 180 від

29 вересня 2020 року

11.21

Про нагородження відзнакою ректора Полтавської державної аграрної академії «Ювілейна медаль «Полтавська державна аграрна академія – 100 років» членів трудового колективу Відокремленого структурного підрозділу «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» з нагоди святкування 125 років даному закладу вищої освіти.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 180 від

29 вересня 2020 року

11.22

Про нагородження відзнакою ректора Полтавської державної аграрної академії «Ювілейна медаль «Полтавська державна аграрна академія – 100 років» членів трудового колективу Відокремленого структурного підрозділу «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» з нагоди святкування 90 років даному закладу вищої освіти.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 180 від

29 вересня 2020 року

11.23

Про розгляд клопотання перед начальником Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради Юрієм Матвієнком  про нагородження членів трудового колективу Полтавської державної аграрної академії грамотами Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради з нагоди святкування 12 листопада 2020 року 100-річчя Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній

11.24

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри галузеве машинобудування Рижковій Тетяні Юріївні в наступній редакції: «Вдосконалення параметрів робочих органів для внутрішньо рядного розпушення ґрунту з метою зниження технологічних витрат».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор кафедри галузеве машинобудування Ветохін Володимир Іванович.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.25

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри галузеве машинобудування Негребецькому Ігору Станіславовичу в наступній редакції: «Вдосконалення ґрунтообробних знарядь з газодинамічною інтенсифікацією процесу з метою підвищення технологічної ефективності».

Науковий керівник  - доктор технічних наук, доцент, професор кафедри галузеве машинобудування Ветохін Володимир Іванович .

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.26

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Бакаєнку Антону Григоровичу в наступній редакції: «Обґрунтування параметрів і режимів електромеханічної обробки робочих поверхонь деталей».

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор Дудніков Анатолій Андрійович, професор кафедри технології та засобів механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.27

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Поповій Олені Ігорівні в наступній редакції: «Розробка технології відновлення та підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних машин».

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор Дудніков Анатолій Андрійович, професор кафедри технології та засобів механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.28

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Проценку Сергію Юрійовичу в наступній редакції: «Розроблення перспективних технологій збирання усього обсягу біологічного врожаю луб’яних культур з використанням стрічкових накопичувачів».

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Шейченко Віктор Олександрович, завідувач, професор кафедри технології та засобів механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.29

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Півню Сергію Сергійовичу в наступній редакції: «Підвищення надійності деталей сільськогосподарської техніки поверхневим пластичним деформуванням».

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент  Горбенко Олександр Вікторович, доцент кафедри технології та засобів механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.30

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Кордубану Максиму Миколайовичу в наступній редакції: «Обґрунтування параметрів і режимів роботи обертача валків стебел коноплі, сформованих стрічковими накопичувачами».

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Шейченко Віктор Олександрович, завідувач, професор кафедри технології та засобів механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.31

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Прілєпо Наталії Володимирівні в наступній редакції: «Підвищення зносостійкості поверхонь глибоко розпушуючих робочих органів сільськогосподарських машин».

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент  Горбенко Олександр Вікторович, доцент кафедри технології та засобів механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.32

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Гаку Владиславу Михайловичу в наступній редакції: «Обґрунтування параметрів і режимів роботи стрічкових накопичувачів для збирання луб’яних культур (льону олійного, льону довгунця, конопель) на насіння та волокно».

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Шейченко Віктора Олександровича, завідувач, професор кафедри технології та засобів механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.33

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Коби Крістіни Віталіївни в наступній редакції: «Ефективність агротехнічних заходів в управлінні продуктивністю кукурудзи в умовах лівобережного Лісостепу України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Гангур Володимир Васильович, завідувач, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.34

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» кафедри хірургії та акушерства Дехничу Ігору Сергійовичу в наступній редакції: «Діагностична сонографія при абдомінальній хірургії у тварин».

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Кулинич Сергій Миколайович, професор кафедри хірургії та акушерства Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.35

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Хорольському Анатолію Анатолійовичу в наступній редакції: «Пасалуроз кролів та зайців (поширення, діагностика, заходи боротьби та профілактики)».

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Євстаф’єва Валентина Олександрівна, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.36

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 051 «Економіка» кафедри економічної теорії та економічних досліджень Солонській Анні Сергіївні в наступній редакції: «Розвиток і регулювання інноваційної діяльності в аграрному виробництві».

Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.37

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Тереховській Катерині Анатоліївні в наступній редакції: «Агроекологічне обґрунтування відновлення техногенно забруднених територій».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович, професор кафедри землеробства і агрохімії  ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.38

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри селекції, насінництва і генетики Брижак Яни Володимирівни в наступній редакції: «Удосконалення технології виробництва насіння сортів сої в умовах лівобережного Лісостепу України».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Білявська Людмила Григорівна, професор кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.39

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри селекції, насінництва і генетики Макаовій Богдані Євгенівні в наступній редакції: «Еколого-генетичні підходи в аналізі селекційного матеріалу пшениці озимої різного походження в умовах змін клімату».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач, професор кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.40

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 051 «Економіка» кафедри підприємництва і права Ващенко Валерії Вадимівни в наступній редакції: «Організаційно-економічний механізм формування та використання земель сільськогосподарського призначення».

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Махмудов Ханлар Зейнал огли, завідувач, професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.41

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Гангуру Миколі Володимировичу в наступній редакції: «Обґрунтування мінімалізації системи основного обробітку ґрунту під ячмінь в лівобережному лісостепу України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, доцент Поспєлов Сергій Вікторович, завідувач, доцент кафедри землеробства і агрохімії     ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.42

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри селекції, насінництва і генетики Дьоміну Дмитру Геннадійовичу в наступній редакції: «Агроекологічне обґрунтування вирощування енергетичних культур для виробництва біосировини».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, доцент Кулик Максим Іванович, професор кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.43

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Карасенку Владиславу Миколайовичу в наступній редакції: «Формування врожайності пшениці озимої залежно від агроекологічних факторів».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ляшенко Віктор Васильович, доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.44

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» кафедри технологій дрібного тваринництва Карбан Юлії Василівні в наступній редакції: «Вплив генотипових та паратипових факторів на якість молока кіз».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кравченко Оксана Іванівна, професор кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.45

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Космінському Олегу Олеговичу в наступній редакції: «Продуктивність гібридів соняшника залежно від способів основного обробітку ґрунту та удобрення в умовах лівобережного Лісостепу України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Гангур Володимир Васильович, завідувач, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.46

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Погосяну Артему Акобовичу в наступній редакції: «Агроекологічне обґрунтування використання біопрепаратів на посівах тритикале».

Науковий керівник – доктора сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович, професор кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.47

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Рогозі Антону Віталійовичу в наступній редакції: «Діджиталізація аналітичної діяльності в державному управлінні».

Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Дорофєєв Олександр Вікторович, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.48

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Руденку Володимиру Валерійовичу в наступній редакції: «Ефективність способів обробітку ґрунту та норм добрив за вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах лівобережного Лісостепу України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старий науковий співробітник Гангур Володимир Васильович, завідувач, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.49

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 051 «Економіка» кафедри фінансів, банківської справи та страхування Самар Оксані Сергіївні в наступній редакції: «Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій».

Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Зоря Олексій Петрович, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.50

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» кафедри технології виробництва продукції тваринництва Сарнавській Ірині Вікторівні в наступній редакції: «Підвищення відтворної здатності свиней за корекції вітамінно-мінерального живлення».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, Шостя Анатолій Михайлович, завідувач, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.51

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» кафедри хірургії та акушерства Сахаровій Олені Юріївні в наступній редакції: «Патологія копит у віслюків (поширення, дагностика, лікування)».

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Киричко Борис Павлович, завідувач, професор  кафедри хірургії та акушерства Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.52

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Сідашу Анатолію Анатолійовичу в наступній редакції: «Оптимізація елементів технології вирощування сої в умовах лівобережного Лісостепу України».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Шевніков Микола Янаєвич, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.53

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) зі спеціальності 201 «Агрономія» кафедри рослинництва Філоненку Владиславу Сергійовичу в наступній редакції: «Особливості формування продуктивного потенціалу буряків цукрових за різних технологічних прийомів їх вирощуваня».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Антонець Олександр Анатолійович, доцента кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.54

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційної роботи здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (держаний бюджет) зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Хиль Ангеліні Миколаївні в наступній редакції: «Неспецифічна профілактика інфекційних хвороб коней».

Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук, доцент Передера Сергій Борисович, завідувач, доцент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.55

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Литвиненко Віті Володимирівні в наступній редакції: «Підвищення довговічності карданних передач сільськогосподарських машин». Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Біловод Олександра Іванівна, доцент кафедри галузевого машинобудування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.56

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Шарлаю Олегу Володимировичу в наступній редакції: «Обґрунтування параметрів і режимів нанесення зносостійких покриттів на робочі поверхні деталей». Науковий керівник – доктор технічних наук, доцент Ветохін Володимир Іванович, професор кафедри галузевого машинобудування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.57

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Ященку Олександру Васильовичу в наступній редакції: «Обґрунтування параметрів і режимів технології зміцнення дискових робочих органів». Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Біловод Олександра Іванівна, доцент кафедри галузевого машинобудування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.58

Про зміну назви теми дисертаційної роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина денної форми навчання (державний бюджет) кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Горб Ксенії Олегівни та затвердження її в наступній редакції: «Ктеноцефальоз собак (поширення, діагностика та лікування)».

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Євстаф’єва Валентина Олександрівна, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

відсутній
11.59

Про  зміну наукового керівника дисертаційного дослідження здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування денної форми навчання  кафедри публічного управління та адміністрування Глазову Олександру Миколайовичу та про призначення науковим керівником доктора наук з державного управління, професора Лозинської Тамари Миколаївни, професора кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 843-ст від

25 вересня 2020 року

11.60

Про надання академічної відпустки здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент заочної форми навчання (на умовах контракту) кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Калиниченко Вікторії Михайлівні у зв’язку із сімейними обставинами із 25 вересня 2020 року по 25 вересня 2021 року.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 842-ст від

25 вересня 2020 року

11.61

Про надання академічної відпустки здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 Агрономія денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри рослинництва Швець Анатолію Юрійовичу у зв’язку із сімейними обставинами із 25 вересня 2020 року по 25 вересня 2021 року.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

№ 844-ст від

25 вересня 2020 року

 
11.62

Про затвердження до друку рукопису історичного ювілейного видання «Полтавська державна аграрна академія. 100 років звершень», обсягом 352 с.

Укладачі: Кочерга Анатолій Андрійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва, заступник керівника підрозділу з організації виховної роботи і іміджевої діяльності Полтавської державної аграрної академії;

Опара Микола Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук,  доцент, професор кафедри землеробства і агрохімії ім.. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії;

Писаренко Віктор Микитович, доктор сільськогосподарських наук,  професор, завідувач, професор кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

Самородов Віктор Миколайович, доцент кафедри захист рослин Полтавської державної аграрної академії;

Якименко Микола Андрійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

відсутній
11.63

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Савченка Назарія Костянтиновича в наступній редакції: «Обґрунтування технологічного процесу та конструкції спірального завантажувача силосів зерном». Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Арендаренко Володимир Миколайович, професор кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 1 від 24 вересня

2020 року

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.64

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Багана Владислава Валерійовича в наступній редакції: «Обґрунтування параметрів активної плоскорізальної лапи для суцільного обробітку ґрунту». Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Падалка Вячеслав Вікторович, завідувач кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 1 від 24 вересня

2020 року

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.65

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (державний бюджет) зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Сімонова Кирила Вікторовича в наступній редакції: «Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів гравітаційного завантажувача зернового вороху». Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Костенко Олена Михайлівна, професор кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 1 від 24 вересня

2020 року

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року

11.66

Про затвердження індивідуального плану роботи та теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (контракт) зі спеціальності 051 Економіка кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Даденка Сергія Сергійовича в наступній редакції: «Формування і розвиток ринку матеріальних ресурсів аграрного сектору економіки». Науковий керівник  –  доктор економічних наук, доцент Самойлик Юлія Василівна, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 1 від 24 вересня

2020 року

№ 890-ст від

06 жовтня 2020 року