Рішення вченої ради від 29 грудня 2020 року, протокол № 11

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 11 від 29 грудня 2020 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

1.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» денної форми навчання за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».

Доповідає Кулинич Сергій, декан ветеринарного факультету, професор.

№1184-ст від

29 грудня 2020 року