Рішення вченої ради від 30 грудня 2020 року, протокол № 12

 

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 12 від 30 грудня 2020 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

1.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» денної форми навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія».

Доповідає Дудніков Ігор, декан інженерно-технологічного факультету, професор.

№1189-ст від

30 грудня 2020 року

2.

Про надання рекомендацій здобувачам вищої освіти денної форми навчання Полтавської державної аграрної академії для призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, імені М.С. Грушевського на ІІ семестр 2020-2021 навчального року.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

відсутній