Шановні іноземні громадяни!

Запрошуємо вас на навчання в Центрі міжнародної освіти Полтавської державної аграрної академії за такими напрямами:

 • медико-біологічний,

 • інженерно-технічний,

 • економічний,

 • гуманітарний .

Період навчання: 8-10 місяців.

Прийом на навчання здійснюється упродовж навчального року.

Головними завданнями довузівської підготовки іноземців є:

 • вивчення української (російської) мови в обсягах, достатніх для навчання на першому і наступних курсах вищих навчальних закладів України. При цьому надзвичайно важливою вимогою є формування у іноземного громадянина мінімально потрібного лексичного запасу і професійних (залежно від обраного фаху) термінів українською або російською мовами, без чого неможливе успішне навчання.

 • систематизація знань рівня загальної середньої освіти, здобутих іноземцями на батьківщині, і доведення їх до рівня вимог середньої освіти України.

Набір навчальних дисциплін залежить від обраного фаху.


Обов’язковими для всіх є:

 • українська чи російська мова;

 • країнознавство;

 • основи інформатики і обчислювальної техніки.

Майбутні фахівці інженерно-технічного напрямку вивчають математику, фізику, хімію, креслення; медико-біологічного напрямку – математику, фізику, хімію, біологію; економічного напрямку – економічну та соціальну географію світу, основи економіки; гуманітарного напрямку – основи української і зарубіжної літератури, історію, економічну та соціальну географію світу.
Навчання іноземних громадян здійснюється на базі робочих навчальних програм з дисциплін, які складаються у відповідності до типових навчальних планів та програм, розроблених Навчально-методичною комісією з довузівської підготовки іноземних громадян Міністерства освіти і науки України.
Навчальний процес в Центрі міжнародної освіти складається з аудиторних практичних занять, лекцій (у другому семестрі), самостійної роботи студентів, додаткових занять чи індивідуальних консультацій. Наприкінці І семестру іноземні громадяни складають диференційовані заліки з усіх дисциплін, письмовий та усний іспит з української чи російської мови. По закінченню ІІ семестру слухачі центру складають заліки та іспити з української чи російської мови, хімії, фізики та профілюючих дисциплін (біології або математики тощо). Протягом навчальних семестрів здійснюється атестація з виявленням рейтингу навчальних досягнень іноземних громадян.
Невід’ємною частиною навчального процесу є виховна робота як під час проведення занять, так і в позаурочний час, яка включає в себе ознайомлення іноземців із законодавством України щодо статусу іноземних громадян, правил проживання і пересування територією України, ознайомлення з особливостями і традиціями життя українського народу, організація і проведення екскурсій, вечорів відпочинку, спортивних заходів тощо з обов’язковим урахуванням звичаїв і традицій країн прибуття іноземних громадян.

Прибуття іноземних громадян на навчання здійснюється за запрошеннями державного зразка, а також за наявності візової підтримки Міністерств освіти і науки та Закордонних справ України.,


Документи для отримання запрошення на навчання (надаються представниками фірм-посередників):
 

 1. Копія паспорта.

 2. Копія документа про повну середню освіту.

 3. Копія додатку до документа про повну середню освіту з оцінками з усіх навчальних дисциплін.

 4. Документ-згода на обробку персональних даних.

 5. Анкета.


Документи повинні бути перекладені на українську (російську) мову  та нотаріально затвердженні.

Документи про освіту повинні бути легалізовані посольством України в країні прийому.

Документи для зарахування на факультет підготовки іноземних громадян (надаються після приїзду в Україну):

 1. Оригінал та копія паспорта.

 2. Оригінал та копія документа про повну середню (попередню) освіту.

 3. Оригінал та копія додатку до документа про повну середню освіту з оцінками з усіх навчальних дисциплін.

 4. Медичний сертифікат про стан здоров'я з висновком про можливості навчання в Україні, виданий не пізніше 2-х місяців до дати виїзду в Україну.

 5. 10 фото (матових) - 35×45 мм.

Документи повинні бути перекладені на українську (російську) мову  та нотаріально затвердженні.

Документи про освіту повинні бути легалізовані посольством України в країні прийому.

Більше 35 років у Полтавській державній аграрній академії проводиться робота з навчання іноземних громадян із країн близького й далекого зарубіжжя.

 

Шановні іноземні громадяни!

Запрошуємо вас на навчання на основних факультетах Полтавської державної аграрної академії  за такими спеціальностями:

 • ЕКОНОМІКА
 • МЕНЕДЖМЕНТ
 • ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖЕВА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • АГРОНОМІЯ
 • АГРОІНЖЕНЕРІЯ
 • ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА Й ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Зарахування іноземних громадян – до 1 листопада.


Вступивши до Центру міжнародної освіти Полтавської державної аграрної академії:

 • ви здобудете знання з української чи російської мови та предметів загальноосвітнього циклу, необхідні для отримання вищої освіти в Україні;
 • ви зможете продовжити навчання не лише в нашій академії, а і в будь-якому українському виші;
 • а ще ви матимете можливість взяти участь у цікавих і захоплюючих студентських концертах, фестивалях, конкурсах та екскурсіях, спортивних турнірах і змаганнях; познайомитися з культурою України і міста Полтави.

Вступивши на один із факультетів Полтавської державної аграрної академії:

 • Ви станете висококваліфікованим і затребуваним спеціалістом;
 • Ви отримаєте диплом бакалавра і магістра європейського зразка;
 • Ви зможете продовжити навчання в аспірантурі не лише нашої академії, а і будь-якого університету світу;
 • А ще ви проведете незабутні студентські роки в Україні та придбаєте нових друзів на все життя!

 

 

 

View page in English