Склад факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Сьогодні навчально-методичну, наукову та виховну роботу на п’яти кафедрах факультету ведуть 32 викладача. На чотирьох фахових кафедрах працюють 27 викладачів, в тому числі 4 професори і доктора наук, 20 кандидатів наук, З них 13 мають наукове звання доцент, без наукового ступеня працює 3 викладача.

       Кафедри факультету:

Вчені факультету працюють над вирішенням наукових проблем: розробкою рецептури м’ясних виробів функціонального призначення, консультування переробних підприємств, розробкою та впровадженням нормативної документації харчових продуктів.
Наукова робота на кафедрі харчових технологій відповідає сучасним вимогам МОН України, шляхом поєднання досліджень і навчання сприяє забезпеченню якості вищої світи за спеціальністю 181 Харчові технології та спрямована за наступними напрямками:

• Інноваційні та ресурсозберігаючі технології виробництва м’ясопродуктів (доц. Будник Н.В., доц. Кайнаш А.П.)
• Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв (проф.Сукманов В.О.);
• Субкритичні технології у харчових виробництвах (проф. Сукманов В.О.);
• Розробка технології виділення поліненасичених жирних кислот з ліпідвмісної сировини (доцент Дубова Г.Є.);
• Інноваційні технології молочних продуктів з козячого молока (доц. Кодак Т.С.);
• Наукове обґрунтування технологій нових видів сирів (проф. Ножечкіна-Єрошенко Г.М.);
• Забезпечення мікробіологічної безпеки харчових продуктів та підвищення термінів їх зберігання (доц. Юхно В.М.).

Шостя Анатолій Михайлович, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва, є  науковим керівником НДР: Розроблення та впровадження новітніх репродуктивних біотехнологій у свинарстві (№ ДР 0119U101637); Розроблення ефективних фізіолого-біохімічних методів підвищення конверсії корму та відтворювальної здатності свиней.

Усенко Світлана Олексіївна, завідувач кафедри технологій дрібного тваринництва, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник працює над розробленням та впровадженням новітніх репродуктивних біотехнологій у свинарстві.

Професор кафедри технологій дрібного тваринництва, Кравченко Оксана Іванівна, є членом робочої групи Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань адаптації українського законодавства до Європейських вимог у галузі тваринництва.

На факультеті функціонує аспірантура на здобуття ступеня вищої освіти Доктор філософії за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

Студенти мають можливість залучатися до дослідницької роботи, проводити наукові дослідження в гуртках студентського наукового товариства. Результати власних наукових досліджень молоді науковці доповідають на конференціях, публікують в журналах і збірниках, використовують для написання дипломних робіт і проектів.