Склад спеціалізованої вченої ради

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 374 від 28.02.2017р.:

Макаренко Петро Миколайович, голова, д.е.н., професор, (08.00.03)

Махмудов Ханлар Зейналович, заступник голови д.е.н., професор (08.00.04)

Аранчій Валентина Іванівна, вчений секретар к.е.н., професор, ректор,  (08.00.04)

Березіна Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри (08.00.04)

Писаренко Володимир Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри (08.00.03)

Плаксієнко Валерій Якович, д.е.н., професор, завідувач кафедри (08.00.04)

Томілін Олексій Олександрович, д.е.н., доцент, доцент  кафедри (08.00.03)

Чупіс Анатолій Віталійович, д.е.н., професор, професор кафедри 08.00.04)

Маркіна Ірина Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри 08.00.03)

Лозинська Тамара Миколаївна, д.н.держ.упр., професор ( 08.00.03)

Писаренко В’ячеслав Петрович, д.н.держ.упр., професор ( 08.00.03)

Назаренко Інна Миколаївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри (08.00.04)

Терещенко Світлана Іванівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри (08.00.04)

Борисова Вікторія Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри (08.00.04)

Зось-Кіор Микола Валерійович, д.е.н., доцент, доцент кафедри (08.00.03)

Бабенко Анатолій Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри (08.00.03)

Самойлік Марина Сергіївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри (08.00.03)

Чириченко Юрій Вікторович, д.е.н., професор, професор кафедри (08.00.03)