Склад студентської ради Полтавської державної аграрної академії

ПРЕЗИДІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ПДАА

Голова студентської ради Полтавської державної аграрної академії
Томенко Дмитро
Секретар студентської ради ПДАА
Джакелі Нателла