Скульптура «Одвічній годувальниці українського народу»

2003 року в дикої свині, що знаходиться також на території нашого студентського містечка, з’явилася родичка-сусідка: 5 квітня на території Полтавської державної аграрної академії (усього за двадцять метрів від цементної скульптури дикої кабанихи з потомством) відбулося урочисте відкриття нової скульптурної композиції, до якої входить, це група із свині у натуральну величину та фігура двох маленьких пастушків – хлопчика й  фігура дівчинки, у національному вбранні.

Спочатку скульптори та керівники аграрної академії хотіли бачити на постамент двох ангелів, які несуть свиню, однак цей проект  не одержав схвалення з боку священнослужителів. Тому ангелів замінили мініатюрними хлопчиком та дівчинкою, які поганяють величезну свиню прутиком. Скульптурна композиція і невисокий постамент, на якому вона встановлена, виготовлені з полімерного матеріалу, що імітує бронзу. На постаменті напис "Одвічній годувальниці українського народу". Щоб дати пам'ятнику ім’я, в академії оголосили конкурс, у якому перемогла пропозиція доцента однієї з кафедр академії, відомого полтавського краєзнавця Віктора Самородова, - одвічній годувальниці українському народу. Керівництво навчального закладу пояснило свою любов до свиней тим, що саме ця тварина неодноразово рятувала наш народ від голодної смерті. За свідченням істориків, у часи монголо-татарської навали загарбники забирали в українців все, що було придатним в їжу. На щастя для нашого народу, мусульмани за релігійними переконаннями не їдять свинини.

Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва

12.1 Здійснювати Десятирічну стратегію дій з переходу до використання раціональних моделей споживання і виробництва за участю всіх країн і з урахуванням розвитку і потенціалу країн, причому першими до неї повинні приступити розвинені країни

12.2 До 2030 року домогтися раціонального освоєння й ефективного використання природних ресурсів
 
12.3 До 2030 року скоротити вдвічі в перерахунку на одну особу населення загальносвітовий обсяг харчових відходів на роздрібному та споживчому рівнях і зменшити втрати продовольства у виробничо-збутових ланцюжках, у тому числі післязбиральні втрати
 
12.4 До 2020 року домогтися екологічно раціонального використання хімічних речовин і всіх відходів упродовж усього їх життєвого циклу відповідно до узгоджених міжнародних принципів, істотно скоротити потрапляння цих речовин у повітря, воду і ґрунт, щоб звести до мінімуму їх негативний вплив на здоров’я людей та навколишнє середовище
 
12.5 До 2030 року суттєво зменшити обсяг відходів шляхом вживання заходів щодо запобігання їх утворенню, їх скорочення, переробки та повторного використання
 
12.6 Рекомендувати компаніям, особливо великим і транснаціональним, застосовувати стійкі методи виробництва та відображати інформацію про раціональне використання ресурсів у своїх звітах
 
12.7 Сприяти забезпеченню сталої практики державних закупівель відповідно до національних стратегій і пріоритетів
 
12.8 До 2030 року забезпечити, щоб люди в усьому світі мали відповідну інформацію та відомості про сталий розвиток і спосіб життя в гармонії з природою
 
12.a Надавати країнам, що розвиваються, допомогу в нарощуванні їх науково-технічного потенціалу для переходу до більш раціональних моделей споживання і виробництва
 
12.b Розробляти й упроваджувати інструменти моніторингу впливу на сталий розвиток стійкого туризму, який сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої культури та виробництву місцевої продукції
 
12.c Раціоналізувати неефективне субсидування використання викопного палива, що веде до його марнотратного споживання, за допомогою усунення ринкових диспропорцій з урахуванням національних умов, у тому числі шляхом реорганізації оподаткування та поступової відмови від шкідливих субсидій там, де вони існують, для обліку їх екологічних наслідків, повною мірою беручи до уваги особливі потреби й умови країн, що розвиваються, і зводячи до мінімуму можливі негативні наслідки для їх розвитку так, щоб захистити інтереси нужденних і вразливих груп населення