Соціальний проект “Природа, Я, Суспільство”

Екологічна безпека є складовою національної безпеки України. Національна безпека, згідно із Законом України “Про основи національної безпеки України”, це – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.

Серед пріоритетів національних інтересів України у цьому плані є забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

У Міжнародній конвенції “Про збереження біологічного різноманіття” стверджується необхідність коригування підходів до біологічного різноманіття, яке є надбанням усього людства, а не окремої держави чи адміністративного утворення. Країни несуть відповідальність за збереження свого біологічного різноманіття. У цьому документі підкреслюється загальна нестача інформації та знань відносно біологічного різноманіття, що потребує істотних капіталовкладень, але у майбутньому очікується одержання значної кількості екологічних, економічних і соціальних вигод від таких інвестицій.

Екологічна політика більшості країн світу спрямована на підвищення рівня громадської свідомості, інформованості місцевого населення, особливо керівників підприємств та адміністрацій, а також формування екологічного світогляду в молодого покоління - пріоритети соціально спрямованих напрямів екологічної політики держави.

Понад двадцять тисяч великих і малих річок та струмків протікають територією України. Майже дві третини з них дуже забруднені. Потерпають ці “кровоносні судини Землі” від антропогенних чинників. Простіше кажучи, від звичайної людської недбалості та хронічного отруєння відходами - промисловими, сільськогосподарськими, комунально-побутовими.

Ми запрошуємо ВСІХ, хто небайдужий до проблеми збереження малих річок Полтавщини, узяти в заході посильну участь. Планується очищення берегів р. Тарапунька від сміття, висаджування дерев. Відразу ж в пам’яті згадуються веселі та дотепні Тарапунька та Штепсель, відомі сатирики минулого століття.

Вкрай необхідним є також упорядковування прибережних смуг, в т. ч. території поблизу “Шевченкового дуба”, посадженого на вшанування пам’яті великого Кобзаря у 1861 р.

Річка Тарапунька – найбільша з п’яти малих річок м. Полтава, що протікає через усі райони міста. Разом з цим вона – одна з найзабрудненіших.

Південна частина річки Тарапуньки, що протікає поблизу вулиці Панфілова, забруднена, перш за все, побутовими відходами, які скидає у річку населення цієї частини м. Полтава. Раніше, ще у 50-ті роки минулого століття, воду з річки пили та купались в ній. Зараз - це заросла чагарниками, деревами та забруднена сміттям притока р. Ворскла. За даними інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним і санітарним станом міста, прибережні захисні смуги по обидва береги за параметрами мають бути довжиною 25 метрів від води по всій протяжності річки в межах існуючої забудови. Тобто, будь-які будівлі від берегів р. Тарапуньки мають бути розташованими більш ніж за два десятки метрів. Натомість біля її берегів впритул розташований гаражний кооператив та приватний сектор.

У рамках соціального проекту направленого на збереження природи і формування екологічного мислення у суспільства буде проведена екологічна акція “Природа, Я, Суспільство” на базі Полтавської державної аграрної академії.

1. Метою проекту є:

  • привернення уваги громади до проблем охорони довкілля, спрямування зусиль до практичних дій по його оздоровленню, пропаганда здорового способу життя, виховання екологічного мислення та культури;
  • очистити берег річки від побутового сміття, посадити кущі та дерева вздовж берегів та на крутосхилах, де має місце ерозія;
  • здійснити заходи по упорядкуванню сміттєзвалищ;
  • висвітлити у засобах масової інформації позитивні приклади дій та перетворень, що направлені на охорону навколишнього природного середовища.

2. Завдання проекту має подвійну мету: поліпшити стан нашого довкілля, а також на прикладі цієї акції привернути увагу громадськості до проблем екології, підвищити рівень екологічної свідомості суспільства.

3. Учасники акції, у проекті прийматимуть участь студенти та волонтери Полтавської державної аграрної академії.

4. Підведення підсумків.

З метою виховання екологічного мислення та культури будуть виготовлені таблички з наступними написами:

Сьогодні дбаєш про природу - завтра вона дбає про тебе!

Збереження природи - наший обов’язок!

Спочатку екологія - потім ідеологія!

За дерева, за воду, за нашу природу!

Один за всіх - і всі за чистоту!

Будь особливим - не сміти!

За живу природу!

Які будуть розміщені вздовж річки, на нашу думку це позитивно вплине на свідомість людей і примусить замислитися над своїми діями чи бездіяльністю по відношенню до природи.

Наступним кроком діяльності буде ціла низка просвітницьких акцій – круглі столи, тематичні лекції, фотовиставки, екоконкурси, вулична агітація тощо.

Підвищення рівня екологічної свідомості суспільства. Подолання екологічної кризи, на межі якої опинилася Україна і зокрема Полтавська область, неможливе без суттєвої зміни відносин між установами, що контролюють стан навколишнього середовища, та населенням, що споживає ресурси, без орієнтації на багаторічну перспективу в галузі екологічного виховання молоді.

Найбільш ефективний захід цього напряму програми - екологічна освіта осіб, відповідальних за прийняття важливих рішень, а саме - держслужбовців, керівників та екологів промислових підприємств, керівників та агрономів сільськогосподарських підприємств, фермерів. Значну увагу необхідно приділити підвищенню рівня екологічної свідомості викладачів і керівників навчальних закладів.

Важливий аспект природоохоронної діяльності - формування масової екологічної свідомості за допомогою засобів масової інформації, журналістів. Залучення до підготовки матеріалів у пресі провідних фахівців відповідної галузі сприятиме підвищенню ефективності екологічної освіти населення.

Пріоритетним напрямком є реалізація концепції безперервної екологічної освіти. Робота з дітьми повинна орієнтуватись не тільки на пасивне засвоєння певних масивів інформації у школі, а й на реалізацію практичних заходів у позашкільних закладах екологічної освіти. Проведення разових акцій щодо очищення міських парків, лісових масивів, прибережних зон, висадження алей і клумб сприятиме формуванню патріотичних, екологічно орієнтованих молодих особистостей. Користь від таких акцій полягатиме не тільки в поліпшенні умов існування людини, а й у вихованні молоді. Нині актуальним є проведення  масових природоохоронних заходів, спрямованих на формування екологічного мислення молодого покоління.

Як відомо, здоров’я - найцінніше, чим ми володіємо. Здоров’я людини залежить від середовища: від повітря, від води, від ґрунтів... Тому, думаючи про своє здоров’я, ми перш за все повинні думати про чистоту довкілля. Кожна людина, в якої болить душа за чисте повітря, прозору річку та зелені вулиці, може зробити свій вклад для збереження довкілля, наведення порядку на своєму подвір’ї і поза ним, і рідному місті, селі чи селищі, на берегах річок, які справедливо називають артеріями життя.