Спеціальність «Агрономія»

На факультеті агротехнологій та екології здійснюється підготовка за спеціальністю 201 «Агрономія»

Форми навчання – очна (денна), заочна.

Успішне виконання освітньої програми дає змогу отримати ступені вищої освіти бакалавра та магістра. 

Можливість подальшого навчання в аспірантурі та докторантурі:  стаціонарна та заочна форми навчання.

Навчання за ступенями вищої освіти:

 • БАКАЛАВРА (спеціалізація «Агрономія») - термін навчання 3 роки 10 місяців  за денною формою, 5 років за заочною формою
 • МАГІСТРА (спеціалізації «Еколого-економічне рослинництво», «Насінництво та насіннєзнавство») – термін навчання 1 рік 6 місяців за денною та заочною формами навчання.
 
Ступінь вищої освіти
Ліцензований обсяг
Бакалавр
200
Магістр
250

Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 201 «Агрономія»  отримують кваліфікацію технолога з агрономії, який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків на виробництві.

Здобувачі вищої освіти другий (магістерський) рівень зі спеціальності 201 «Агрономія» кваліфікації агроном-дослідник має розширену наукову і педагогічну підготовку, що дає можливість працювати у освітній сфері, науково-дослідних установах та займати керівні посади в органах управління

Формування контингенту студентів:

 • випускники повної середньої школи (11 класів)
 • випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. Навчання за скороченим терміном.

Вступні іспити:

 • на основі повної загальної середньої освіти: сертифікати з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДАА;
 • на основі ОКР молодшого спеціаліста: фахового та додаткового фахового іспиту (для тих, хто вступає не за спорідненою спеціальністю);
 • на основі ОКР бакалавра: іноземна мова, фаховий та додаткового фахового іспиту (для тих, хто вступає не за спорідненою спеціальністю).

Підготовка фахівців здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • за рахунок коштів юридичних осіб;
 • за рахунок коштів фізичних осіб;
 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:

 • пройти стажування за кордоном
 • за програмою набуття фермерського досвіду в Німеччині
 • за програмою сезонних сільськогосподарських робіт у Великій Британії та Данії, Ірландії
 • можливість пройти стажування та навчання у ВНЗ Німеччини, Австрії, Польщі, Угорщини.
 • одержати навички дослідника та 2 робочих професії.

Напрями професійної діяльності:

 • головний агроном господарства, управління;
 • науковий співробітник;
 • агроном-технолог с.-г. підприємств з виробництва і зберігання продукції рослинництва;
 • менеджер-консультант представництв провідних маркетингових фірм, які діють на аграрному ринку України;
 • дорадник, дорадник-експерт
 • кредитний та страховий експерт.
 • керівник с.-г. підприємства;

Функції професійної діяльності:

 • проектування і організація виробничої, консультаційної, науково-дослідної діяльності;
 • управління процесами формування продуктивності с.-г. культур та якістю продукції рослинництва;
 • прогнозування врожайності с.-г. культур;
 • аналітична;
 • проектування агроценозів і структури посівів у системі адаптивних технологій;
 • проектування та впровадження сучасних технологій вирощування;
 • організація досліджень і проведення демонстраційних дослідів;
 • ефективне впровадження наукових розробок у виробництво.