Спеціальність "Екологія"

На факультеті агротехнологій та екології здійснюється підготовка за спеціальністю 101 «Екологія», та 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
 
Форми навчання – денна.
Успішне виконання освітньої програми дає змогу отримати ступені вищої освіти бакалавра та магістра. 
 
Навчання за ступенями вищої освіти:
 • БАКАЛАВРА (101-Екологія) - термін навчання 4 роки
 • МАГІСТРА (101- Екологія; 183-Технології захисту навколишнього середовища) - термін навчання 1,5 року
Ліцензований обсяг
Спеціальність
Ступінь вищої освіти
Кількість осіб
101 Екологія
Бакалавр
25
101 Екологія
Магістр
25
183 Технології захисту навколишнього середовища
Магістр
25

 
Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 101 «Екологія» отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр з екології», який повністю підготовлений до
 виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
Здобувачі вищої освіти другий (магістерський) рівень зі спеціальності 101 «Екологія» отримують освітню кваліфікацію «Магістр з екології» та мають розширену наукову і 
педагогічну підготовку, що дає можливість здійснювати науково-виробничу, проектну, організаційну та управлінську діяльність в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
Здобувачі вищої освіти другий (магістерський) рівень зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» отримують освітню кваліфікацію «Інженер з охорони навколишнього середовища», що дає можливість здійснювати професійну діяльність в галузях техногенно-екологічної безпеки та природоохоронній сфері, інженерно-технологічної діяльності на промислових підприємствах та в проектних установах, у природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.
 
Вступні іспити:
 
 • на основі повної загальної середньої освіти: сертифікати з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДАА;
 • на основі ОКР молодшого спеціаліста: фахового та додаткового фахового іспиту (для тих, хто вступає не за спорідненою спеціальністю);
 • на основі ОКР бакалавра: іноземна мова, фаховий та додаткового фахового іспиту (для тих, хто вступає не за спорідненою спеціальністю).
Підготовка фахівців здійснюється:
 • за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • за рахунок коштів юридичних осіб;
 • за рахунок коштів фізичних осіб;
 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів.
В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:
 • пройти практику на базі працюючих підприємств та стажування за кордоном;
 • можливість пройти навчання у ВНЗ Німеччини, Австрії, Польщі, Угорщини;
 • приймати участь у міжнародних конференціях та семінарах.
Випускники можуть працювати в таких установах:
 • Підприємства, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів), а також продуктів харчування;
 • Організації, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища;
 • Підприємства з екологічно-небезпечними технологіями;
 • Науково-дослідні установи;
 • Природоохоронні організації;
 • Муніципальні структури;
Посади, які може займати:
 • Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки;
 • Начальник відділу охорони навколишнього середовища;
 • Інспектор з охорони природи;
 • Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Головний технолог з природоохоронних робіт;
 • Інженер з охорони природних екосистем;
 • Інженер з охорони та захисту лісу;
 • Інженер з охорони тваринного світу;
 • Екологічний аудитор;
 • Експерт з екології;
 • Лаборант хімічного аналізу;
 • Лаборант з аналізу газів та пилу;
 • Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа);
 • Технік-еколог;
 • Фахівець з екологічної освіти;
 • Фахівець з економічного моделювання екологічних систем;
 • Фахівець з рекреації;
 • Фахівець з управління природокористуванням;