Спеціальність "Екологія"

На факультеті агротехнологій та екології здійснюється підготовка за спеціальністю 101 Екологія

 • за ступенем вищої освіти Бакалавр - освітньо-професійна програма Екологія
 • за ступенем вищої освіти Магістр - освітньо-професійна програма Агроекологія

  

Форми навчання – денна.

Успішне виконання освітньої програми дає змогу отримати ступені вищої освіти бакалавра та магістра. 

 

Навчання за ступенями вищої освіти:

 • БАКАЛАВР (101-Екологія) - термін навчання 3 роки 10 місяців
 • МАГІСТР (101- Екологія) - термін навчання 1рік 4 місяці
Ліцензований обсяг
Спеціальність
Ступінь вищої освіти
Кількість осіб
101 Екологія
Бакалавр
40
101 Екологія
Магістр
25

 

Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 101 Екологія за освітньо-професійною програмою Екологія отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр з екології», який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

 

Здобувачі вищої освіти другий (магістерський) рівень зі спеціальності 101 Екологія за освітньо-професійною програмою Агроекологія отримують освітню кваліфікацію «Магістр з екології» та мають розширену наукову і педагогічну підготовку, що дає можливість здійснювати науково-виробничу, проектну, організаційну та управлінську діяльність в сфері екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля.

 

Вступні іспити:

Підготовка фахівців здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • за рахунок коштів юридичних осіб;
 • за рахунок коштів фізичних осіб;
 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

         В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:

 • пройти практику на базі працюючих підприємств та стажування за кордоном;
 • приймати участь у міжнародних конференціях та семінарах.

 

         Випускники можуть працювати в таких установах:

 • Підприємства, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів), а також продуктів харчування;
 • Організації, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища;
 • Підприємства з екологічно-небезпечними технологіями;
 • Науково-дослідні установи;
 • Природоохоронні організації;
 • Муніципальні структури.

 

         Посади, які може займати:

 • Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки;
 • Начальник відділу охорони навколишнього середовища;
 • Інспектор з охорони природи;
 • Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Головний технолог з природоохоронних робіт;
 • Інженер з охорони природних екосистем;
 • Інженер з охорони та захисту лісу;
 • Інженер з охорони тваринного світу;
 • Екологічний аудитор;
 • Експерт з екології;
 • Лаборант хімічного аналізу;
 • Лаборант з аналізу газів та пилу;
 • Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа);
 • Технік-еколог;
 • Фахівець з екологічної освіти;
 • Фахівець з економічного моделювання екологічних систем;
 • Фахівець з рекреації;
 • Фахівець з управління природокористуванням.