Спеціальність "Екологія"

На факультеті агротехнологій та екології здійснюється підготовка за спеціальністю 101 «Екологія»

 

 • за ступенем вищої освіти Бакалавр - освітньо-професійна програма Екологія
 • за ступенем вищої освіти Магістр - освітньо-професійна програма Агроекологія

  

Форми навчання – денна.

Успішне виконання освітньої програми дає змогу отримати ступені вищої освіти бакалавра та магістра. 

 

Навчання за ступенями вищої освіти:

 • БАКАЛАВР (101-Екологія) - термін навчання 3 роки 10 місяців
 • МАГІСТР (101- Екологія) - термін навчання 1рік 4 місяці
Ліцензований обсяг
Спеціальність
Ступінь вищої освіти
Кількість осіб
101 Екологія
Бакалавр
25
101 Екологія
Магістр
25

 

Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 101 Екологія за освітньо-професійною програмою Екологія отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр з екології», який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

 

Здобувачі вищої освіти другий (магістерський) рівень зі спеціальності 101 Екологія за освітньо-професійною програмою Агроекологія отримують освітню кваліфікацію «Магістр з екології» та мають розширену наукову і педагогічну підготовку, що дає можливість здійснювати науково-виробничу, проектну, організаційну та управлінську діяльність в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

 

Вступні іспити:

 • на основі повної загальної середньої освіти: сертифікати з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДАА;
 •  на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра чи освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури; фахове випробування;
 • на основі СВО/ ОКР бакалавра: фахове випробування; єдиний вступний іспит з іноземної мови.

   

  Підготовка фахівців здійснюється:

  • за рахунок коштів Державного бюджету України;
  • за рахунок коштів юридичних осіб;
  • за рахунок коштів фізичних осіб;
  • за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

           В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:

  • пройти практику на базі працюючих підприємств та стажування за кордоном;
  • можливість пройти навчання у ВНЗ Німеччини, Австрії, Польщі, Угорщини;
  • приймати участь у міжнародних конференціях та семінарах.

   

           Випускники можуть працювати в таких установах:

  • Підприємства, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів), а також продуктів харчування;
  • Організації, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища;
  • Підприємства з екологічно-небезпечними технологіями;
  • Науково-дослідні установи;
  • Природоохоронні організації;
  • Муніципальні структури;

   

           Посади, які може займати:

  • Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки;
  • Начальник відділу охорони навколишнього середовища;
  • Інспектор з охорони природи;
  • Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища;
  • Інженер з охорони навколишнього середовища;
  • Головний технолог з природоохоронних робіт;
  • Інженер з охорони природних екосистем;
  • Інженер з охорони та захисту лісу;
  • Інженер з охорони тваринного світу;
  • Екологічний аудитор;
  • Експерт з екології;
  • Лаборант хімічного аналізу;
  • Лаборант з аналізу газів та пилу;
  • Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа);
  • Технік-еколог;
  • Фахівець з екологічної освіти;
  • Фахівець з економічного моделювання екологічних систем;
  • Фахівець з рекреації;
  • Фахівець з управління природокористуванням.