Спеціальність «Галузеве машинобудування»

В Полтавській державній аграрній академії на інженерно-технологічному факультеті ліцензовано нову спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія».

Термін навчання – 4 роки.
Ліцензійний обсяг – 90 осіб.
Рівень вищої освіти – бакалавр.

Кваліфікація – бакалавр з сільськогосподарського машинобудування.

Галузеве машинобудування – це спеціальність, яка дає можливість одержати найкращу технічну освіту й стати справжнім майстром інженерних вершин, дозволить навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації сільськогосподарського машинобудавання. Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, де здобуті знання та навики високо цінуються роботодавцями, інженерів-конструкторів для працевлаштування на машинобудівних заводах.

Об’єкти діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Машинобудування» визначаються використанням набутих знань та умінь з найсучасніших технологій автоматизованого проектування і виготовлення промислового обладнання та автомобільної техніки, можуть створювати нове технологічне обладнання з сучасними системами керування, використовуючи найсучасніші матеріали та технології для їх виготовлення, також можуть здійснювати впровадження, забезпечувати діагностику, експлуатацію і ремонт, займатися маркетинговою діяльністю, організовувати виробничий процес і виконувати функції керівників та організаторів виробництва. Фахівці працюють конструкторами, технологами, менеджерами виробництва, здійснюють маркетингову діяльність щодо фахового супроводу впровадження, реалізації та збуту технологічного обладнання на виробничих, проектних, науково-дослідницьких підприємствах і установах машинобудування та автомобільної, легкої, харчової, переробної, хімічної, електронної та інших галузей промисловості.

Контактна інформація:
36003 м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.
e-mail: pdaa@pdaa.edu.ua
Приймальна комісія e-mail: priyom@pdaa.edu.ua
(05322) 2-29- 94 – секретар приймальної комісії;
(0532) 61-26- 63 – відповідальний секретар приймальної комісії;
(05322) 2-29- 81 – декан інженерно-технологічного факультету к.т.н., професор Ігор Анатолійович Дудніков
(05322) 2-29- 81 – заступник декана інженерно-технологічного факультету доцент Олександра Іванівна Біловод

Факультети: