Спеціальність "Харчові технології"

На факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва здійснюється підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» для підприємств харчової промисловості за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Харчові технології»

 

Підготовка здійснюється за денною і заочною формою навчання.

Термін навчання – 4 роки.

Ліцензійний обсяг – 50 осіб.

Рівень вищої освіти – бакалавр.

Кваліфікація – бакалавр з харчових технологій.

Факультет очолює доктор сільськогосподарских наук, професор Поліщук Анатолій Анатолійович

 

Підготовка за освітньою програмою «Харчові технології» передбачає отримання глибоких теоретичних знань та оволодіння професійними навичками з сучасних технологій переробки харчової сировини, виробництва високоякісних харчових продуктів, розробки нових видів продукції, функціонального та профілактичного спрямування, контролю та управління виробництвом і якістю продукції згідно європейських вимог, проектування і реконструкції підприємств харчової промисловості, впровадження інноваційних  ресурсозберігаючих технологій, визначення економічної ефективності технологічних процесів.

 

Фахівці підприємств харчової промисловості формують продовольчу безпеку країни, забезпечуючи населення життєво необхідними продуктами. Студенти здобувають професійні знання і навички з технологій переробки м’яса, молока, зерна, виробництва хлібобулочних та макаронних виробів, кондитерських виробів, цукрів, бродильних виробництв удосконалення й оптимізації технологічних процесів виробництва, сертифікації продукції. Випускники здатні займатися науково-дослідною роботою, розробляти нові й удосконалювати існуючі технології харчових продуктів з урахування сучасних принципів нутриціології.

  

По закінченню навчання випускники можуть працювати майстрами, технологами, начальниками цехів на підприємствах харчової промисловості. Крім працевлаштування за фахом, випускники мають право продовжувати наукову або професійну освіту на другому рівні вищої освіти «Магістр» з харчових технологій за спеціалізаціями відповідно до галузей харчової промисловості в профільних вузах України і за кордоном.

 

Контактна інформація:

36003 м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

e-mail: pdaa@pdaa.edu.ua

Приймальна комісія e-mail: vstup@pdaa.edu.ua

(0532) 60-73-94 – секретар приймальної комісії;

(0532) 61-26- 63 – відповідальний секретар приймальної комісії;

(0532) 56-51-87 – декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва професор Анатолій Анатолійович Поліщук

(0532) 56-51-87 – заступник декана факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва доцент Лариса Михайлівна Кузьменко