Спеціальність "Харчові технології"

На факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва здійснюється підготовка фахівців

за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» спеціальності 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» галузі знань 18 «Виробництво та технології».

Підготовка здійснюється за денною формою навчання.

Термін навчання – 4 роки.

Ліцензійний обсяг – 50 осіб.

Рівень вищої освіти – бакалавр.

Кваліфікація – бакалавр з харчових технологій.

 

По закінченню навчання випускники можуть бути працевлаштовані для роботи на підприємствах харчової промисловості України з виробництва різних харчових продуктів з рослинної і тваринної сировини, тобто в таких галузях як молокопереробна, м’ясопереробна, олійно-жирова, борошномельно-круп’яна, цукрова, кондитерська, хлібопекарська, консервна, спиртова і в багатьох інших.

 

В харчовій промисловості України більше 40 галузей, з них 18 зосереджено у Полтавській області. Продукція, що виробляється харчовими підприємствами відноситься до товарів першої необхідності, а тому користується постійним попитом.

Ринок продовольства характеризується значною ємністю, що робить харчову промисловість достатньо привабливою.

Крім працевлаштування за фахом, випускники мають право продовжувати наукову або професійну освіту на другому рівні вищої освіти «Магістр» з харчових технологій за спеціалізаціями відповідно до галузей харчової промисловості України.

 

Контактна інформація:

36003 м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

e-mail: pdaa@pdaa.edu.ua

Приймальна комісія e-mail: priyom@pdaa.edu.ua

(0532) 60-73-94 – секретар приймальної комісії;

(0532) 61-26- 63 – відповідальний секретар приймальної комісії;

(0532) 56-51-87 – декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва професор Анатолій Анатолійович Поліщук

(0532) 56-51-87 – заступник декана факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва доцент Лариса Михайлівна Кузьменко