Спеціальність "Політологія"

Факультет обліку та фінансів з 2017 року починає набір здобувачів вищої освіти на спеціальність:

052 «Політологія»

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

Пропонуємо такі форми навчання:

-  денна (термін навчання 4 роки);

-  заочна (термін навчання 5 років).

 

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем вищої освіти «Бакалавр».

 

Ліцензійний обсяг прийому
Ступінь освіти Денна Заочна
Бакалавр 25 25

 

     Політичні знання це вагома складова загальної культури людства. Упродовж усього суспільного розвитку політика суттєво впливала й впливає на життя людей, націй, народів і держав. Це зумовлено тим, що політика становить сутність людини як істоти соціальної, здатної повноцінно жити й розвиватися лише в суспільстві, тільки спілкуючись із іншими людьми.
     Політичні знання необхідні кожній людині. Від рівня політичної культури громадян, від характеру взаємовідносин особистості, суспільства й держави залежить якість політичних, економічних та соціальних рішень, ухвалених політичними елітами, міра врахування в цих рішеннях потреб та інтересів різних груп населення, які беруть участь у політичному житті. Оволодівати політичною наукою потрібно для того, щоб не бути пасивним об’єктом політичного маніпулювання, а свідомо впливати на політичні процеси на користь суспільним і особистим інтересам.
     Політолог – це людина, що знається на механізмах, способах та логіці роботи політичної системи, добре орієнтується як у питаннях міжнародної політики, так і в особливостях політики власної країни. Досвідчений політолог без особливих труднощів може оцінити та спрогнозувати зміни в регіональній та світовій політиці.
Політологи – це закулісні гравці, що насправді будують політику країни, залишаючи і всі стусани, і всі лаври політикам і депутатам.
     Політолог – це логіка та інтуїція будь-якої компанії, тому що він вміє вчасно відреагувати на новітні тенденції розвитку та спрямувати політику компанії в конструктивне русло.
     Політолог має бути обізнаним у багатьох аспектах політики. Він повинен не тільки володіти знаннями про теоретичні основи політики і її інструменти, але й бути вправним стратегом і тактиком, аналітиком і дипломатом.

     Бути політологом – це тримати руку на пульсі світової політики, бути почасти істориком, психологом, юристом, соціологом, економістом, і, зрештою, постійно саморозвиватися.

 

Політолог може працювати на посадах:

• політичний аналітик;
• політтехнолог;
• політолог у наукових установах, центрах, дослідницьких групах;
• помічник та консультант із суспільно-політичних питань народних депутатів, голів державних адміністрацій, керівників політичних партій;
• фахівець із гуманітарних та соціально-політичних питань в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
• експерт із питань діяльності політичних партій, громадських організацій і рухів, асоціацій, фондів гуманітарного та соціально-політичного напрямку;
• коментатор та оглядач з політичних проблем у друкованих та електронних ЗМІ;
• викладач соціально-гуманітарних дисциплін.

 

Перелік конкурсних предметів:

1. Українська мова і література.
2. Історія України.
3. Іноземна мова або географія.

 

 

Факультети: