Спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

На факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва здійснюється підготовка фахівців

за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва  і переробки продукції тваринництва»

спеціальності 204 «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА  І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

 

Презентація спеціальності

    

Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Навчання за ступенями вищої освіти:

«Бакалавр» – термін навчання 4 роки

«Магістр» – термін навчання 1,5 року

«Доктор філософії» – термін навчання 4 роки

Ліцензійний обсяг на першому (бакалаврському) рівні 165 осіб, на другому (магістерському) – 135 осіб, на третьому (освітньо-науковому) – 15 осіб.

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр з технології виробництва і переробки продукції тваринництва», який повністю підготовлений до  виконання функціональних професійних, організаційних  обов'язків в сфері виробництва продукції тваринництва та її переробки.

Випускники із освітнім ступенем «Бакалавр» можуть займати посади:

 • технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва,
 • фахівець з бджільництва,
 • фахівець із звірівництва,
 • лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу,
 • фахівець з організації та ведення фермерського господарства,
 • технолог з виробництва молочних продуктів,
 • технолог з виробництва м'ясних продуктів
 • та інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості.

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» отримують освітню кваліфікацію «Магістр з технології виробництва і переробки продукції тваринництва» та мають розширену професійну, наукову і педагогічну підготовку, що дає можливість здійснювати науково-виробничу, проектну, організаційну та управлінську діяльність в сфері як виробництва, так і переробки продукції тваринництва.

Випускники, що демонструють високий рівень наукової діяльності мають можливість продовжити своє навчання в аспірантурі.

Випускники із освітнім ступенем «Магістр» можуть займати посади:

 • технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва,
 • головний технолог, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі,
 • директор відділення,
 • керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст,
 • молодший науковий співробітник,
 • науковий співробітник,
 • асистент,  викладач закладу вищої освіти,
 • завідувач лабораторії.

Випускники можуть працювати в таких установах:

 • комплекси з виробництва молока і яловичини,
 • комплекси з виробництва продукції свинарства,
 • птахофабрики,
 • підприємства по виробництву продукції рибництва і аквакультури,
 • підприємства по виробництву продукції козівництва і вівчарства,
 • підприємства по виробництву продукції кролівництва і звірівництва,
 • підприємства по виробництву продукції бджільництва,
 • молокопереробні підприємства,
 • м’ясопереробні підприємства,
 • комбікормові заводи,
 • профільні наукові установи та навчальні заклади (випускники із освітнім ступенем «Магістр») та ін.

Випускники за освітнім ступенем «Доктор філософії» можуть працювати на таких посадах:

 • топ-менеджерів з виробництва і переробки продукції тваринництва у міжнародних компаніях;
 • фахівців в органах державної і виконавчої влади;
 • викладачів вищих навчальних закладів;
 • наукових співробітників у науково-дослідних установах.  

Студенти під час проходження виробничої практики:

- на молокопереробному підприємстві

- мясопереробному підприємстві

 

- на птахофабриці