Спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

На факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю  204 «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА  І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Навчання за ступенями вищої освіти:

«Бакалавр» – термін навчання 4 роки

«Магістр» – термін навчання 1,5 року

Ліцензійний обсяг на першому (бакалаврському) рівні 185 осіб, на другому (магістерському) – 180 осіб.

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр з технології виробництва і переробки продукції тваринництва», який повністю підготовлений до  виконання функціональних професійних, організаційних  обов'язків в сфері виробництва продукції тваринництва та її переробки.

Випускники із освітнім ступенем «Бакалавр» можуть займати посади:

технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва,

фахівець з бджільництва,

фахівець із звірівництва,

лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу,

фахівець з організації та ведення фермерського господарства,

технолог з виробництва молочних продуктів,

технолог з виробництва м'ясних продуктів

та інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості.

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» отримують освітню кваліфікацію «Магістр з технології виробництва і переробки продукції тваринництва» та мають розширену професійну, наукову і педагогічну підготовку, що дає можливість здійснювати науково-виробничу, проектну, організаційну та управлінську діяльність в сфері як виробництва, так і переробки продукції тваринництва.

Випускники, що демонструють високий рівень наукової діяльності мають можливість продовжити своє навчання в аспірантурі.

Випускники із освітнім ступенем «Магістр» можуть займати посади:

технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва,

головний технолог, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі,

директор відділення,

керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст,

молодший науковий співробітник,

науковий співробітник,

асистент,  викладач вищого навчального закладу,

завідувач лабораторії.

Випускники можуть працювати в таких установах:

комплекси з виробництва молока і яловичини,

комплекси з виробництва продукції свинарства,

птахофабрики,

підприємства по виробництву продукції рибництва і аквакультури,

підприємства по виробництву продукції козівництва і вівчарства,

підприємства по виробництву продукції кролівництва і звірівництва,

підприємства по виробництву продукції бджільництва,

молокопереробні підприємства,

м’ясопереробні підприємства,

комбікормові заводи,

профільні наукові установи та навчальні заклади (випускники із освітнім ступенем «Магістр») та ін.

  

Студенти під час проходження виробничої практики:

- на молокопереробному підприємстві

- мясопереробному підприємстві

 

- на птахофабриці