Співпраця Полтавської державної аграрної академії з навчальними закладами Польщі

№ п/п

Навчальний заклад, установа, з якими підписані угоди про співпрацю

Напрям співпраці

Рік підписання угоди

1.                   

Вроцлавський природничий університет

Співпраця у науковій та освітній сфері

2013

2.                   

компанія STROSSKY TRADING COMPANY SP.Z.O.O, Люблін

Організація ознайомчої практики студентів

2015

3.                   

фірма БЕЛЛАКО, Варшава

Наукова співпраця

2015

4.                   

Вища Школа Менеджменту та Адміністрації в Ополе

Співпраця між сторонами щодо забезпечення студентам можливості паралельного навчання та отримання другого диплому Республіки Польща

2014

5.                   

Ченстоховський політехнічний університет

Співпраця та обмін досвідом у науковій та освітній сфері, реалізація спільних наукових проектів

2015

6.                   

Вища школа торгівлі та послуг у Познані

Реалізація академічної мобільності студентами та науково-педагогічним персоналом

2015

7.                   

Вища Школа Бізнесу у м. Домброва Гурніча

Забезпечення студентам Університету можливості паралельно навчатися в Академії, створення спільної науково-методичної ради

2016

8.                   

ArCADiasoft Chudzik

Наданні для академії пакету програм для використання їх в учбовому процесі

2013

9.                   

Жешувський університет

Співпраця в учбово-методичній роботі, науковій діяльності, громадсько-культурній діяльності

2016

10.               

Люблінська політехніка

Проведення спільних досліджень з фундаментальних та прикладних наук, освітнє співробітництво

2013

11.               

Університет Марії Скадовської-Кюрі у Любліні

Наукове та освітнє співробітництво

2013

12.               

Вища школа підприємництва та адміністрації в Любліні

Співпраця в галузі освіти і науки

2013

13.               

Опольський університет, кафедра інженерії процесів

Співпраця в галузі наукових досліджень та навчально-методичній діяльності

2013

14.               

Краківська політехніка

Наукове та освітнє співробітництво

2011

15.               

Університет природничих наук в Познані

Реалізація академічної мобільності студентами та науково-педагогічним персоналом

2017

16.               

Верхньосілезький економічний університет ім. В. Корфантого у м. Катовіце

Співпраця в галузі освіти і науки

2013