Співробітники психологічної служби

Психологічну службу ПДАА представляють :

Керівник психологічної служби – Шупта Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук (тема дисертації : «Підготовка майбутніх менеджерів сфери агропромислового комплексу до попередження конфліктів в управлінській діяльності», доцент кафедри менеджменту ПДАА. Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації складає 13 років.

Ільченко Алла Миколаївна – заступник керівника психологічної служби, доцент, кандидат педагогічних наук (тема дисертації «Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М.Монтессорі»), доцент кафедри філософії, історії та педагогіки. Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка та Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації складає 11 років.

Плаксієнко Ірина Леонідівна – практичний психолог психологічної служби, кандидат хімічних наук (тема дисертації «8,8’-дихінолилдисульфід та 8-меркаптохінолін в аналізі оксоіонів марганцю, хрому молібдену, вольфраму та брому»), доцент кафедри кафедри загальної та біологічної хімії. Закінчила Ленінградський державний університет, а також Міжнародну академію управління персоналом, де здобула кваліфікацію практичного психолога.