Список навчально-методичної літератури, що була видана на кафедрі розведення і генетики с.-г. тварин протягом 2011р.

Список навчально-методичної літератури, що була видана протягом 2011 року

1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин» для студентів ОКР 7.09010201 та 8.09010201 «ТВППТ» (Войтенко С.Л., Карунна Т.І.)
2. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з дисципліни  «Селекція сільськогосподарських тварин» для студентів ОКР 7.09010201 та 8.09010201 «ТВППТ» (Войтенко С.Л.)
3. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Методика та технологія обробки наукової інформації в тваринництві» (Коротков В.А., Желізняк І.М.)
4. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання технологічних процесів у галузі» (Коротков В.А., Желізняк І.М.)
5. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в галузі » (Коротков В.А., Желізняк І.М.)
6. Робочий зошит до виконання практичних робіт з дисципліни «Прикладна зоологія» для студентів 1-го курсу спеціальності 6.090102-ТВППТ (Васильєва О.О.)
7. Робочий зошит до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Зоологія» для студентів 1-го курсу спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина» (Васильєва О.О.)
8. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Прикладна зоологія» для студентів 1-го курсу спеціальності 6.090102 ТВППТ (Васильєва О.О.)
9. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Зоологія» для студентів 1-го курсу спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина» (Васильєва О.О.)
10. Методичні вказівки для самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Прикладна зоологія» для студентів-заочників 1-го курсу спеціальності 6.090102 ТВППТ (Васильєва О.О.)
11. Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин» для студентів ОКР 7.09010201 та 8.09010201 «ТВППТ» (Войтенко С.Л.)
12. Словник основних генетичних термінів і понять для студентів факультетів технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарної медицини (Вацький В.Ф.)
13. Методичні вказівки до проходження навчальної практики студентів з дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин»  ОКР 6.090102 «ТВППТ» (Вацький В.Ф.)
14. Алгоритми біометрії. Методична розробка для студентів факультетів ТВППТ та ветеринарної медицини (Вацький В.Ф.)
15. Робочий зошит з дисципліни «Розведення с.-г. тварин», для студентів спеціальності 6.090102 ТВППТ (Вацький В.Ф., Желізняк І.М., Мороз О.Г.)
16. Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни «Прогнозування продуктивності с.-г. тварин» для магістрів спеціальності ТВППТ (Вацький В.Ф.)
17. Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Прогнозування продуктивності тварин» для магістрів заочної форми навчання (Вацький В.Ф.)

Протягом року розроблені комп’ютерні програми:
1. Комп’ютерна програма тестування з дисципліни «Селекція с.-г. тварин» для студентів ОКР 7.09010201 та 8.09010201 ТВППТ (С.Л.Войтенко, Т.І. Карунна)
2. Комп’ютерна програма тестування з дисципліни «Розведення  с.-г. тварин» для студентів ОКР 6.09010201 ТВППТ (В.Ф.Вацький, І.М.Желізняк, Б.С.Шаферівський)
3. Комп’ютерна програма тестування з дисципліни «Моделювання технологічних процесів у галузі» для студентів ОКР 7.09010201 та 8.09010201 ТВППТ (В.А.Коротков, І.М.Желізняк)
4. Комп’ютерна програма тестування з дисципліни «Технологія виробництва молока» для студентів ОКР 6.09010201 ТВППТ для підготовки до проведення Міністерської комплексної контрольної роботи (М.М.Рибалко, І.М.Желізняк, С.О.Улянко)
5. Комп’ютерна програма тестування з дисципліни «Птахівництво» для студентів ОКР  6.09010201 ТВППТ для підготовки до проведення Міністерської комплексної контрольної роботи (Д.В.Ломако, І.М.Желізняк.)
6. Комп’ютерна програма тестування з дисципліни «Свинарство» для студентів ОКР  6.09010201 ТВППТ для підготовки до проведення Міністерської комплексної контрольної роботи (В.М.Нагаєвич, В.Є.Усачова, І.М.Желізняк.)
7. Комп’ютерна програма тестування з дисципліни «Вівчарство» для студентів ОКР 6.09010201 ТВППТ для підготовки до проведення ректорської  комплексної контрольної роботи (В.Г.Слинько, І.М.Желізняк)