Список навчально-методичних матеріалів, що були видані викладачами кафедри економіки підприємства

Останні надходження

 1. Березіна Л.М. Методичні рекомендації для написання контрольної роботи здобувачами вищої освіти заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств». Полтава, 2019. 8 с.
 2. Березіна Л.М., Дивнич О.Д. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» з навчальної дисципліни «Економіка та організація агропромислових формувань». Полтава, 2019. 38 с.
 3. Березіна Л.М. Методичні рекомендації для написання контрольної роботи здобувачами вищої освіти заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес». Полтава, 2019. 12с.
 4. Волкова Н.В. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» /Н.В. Волкова. – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – 26 с.
 5. Волкова Н.В. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Нормування праці» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальност 051 «Економіка» / освітньо-професійної програми «Підприємництво» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Н.В. Волкова, Т.В Дядик – Полтава.: РВВ ПДАА, 2018. – 40 с.
 6. Волкова Н.В. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Економіка підприємств» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Екологія спеціальності 101 «Екологія» /Н.В. Волкова. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – 29 с.
 7. Волкова Н.В. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Економічна безпека підприємства» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка /Н.В. Волкова – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. –32 с.
 8. Демиденко Л.М. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; за освітньо-професійною програмою «Менеджмент підприємства» спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
  за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування. Полтава: ПДАА, 2019. 42 с.
 9. Демиденко Л.М. Економіка підприємства: робочий зошит для практичних занять здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; за освітньо-професійною програмою «Менеджмент підприємства» спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки ступеня вищої освіти Бакалавр. Полтава: ПДАА, 2019. 36 с.
 10. Демиденко Л.М. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: Методичні розробки та тематика контрольних робіт для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент підприємства» спеціальності 073 Менеджмент та за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки ступеня вищої освіти Бакалавр. Полтава: ПДАА, 2019. 36 с.
 11. Дивнич О. Д. Економіка та організація інноваційної діяльності: Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 Економіка, за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг ступеня вищої освіти «Бакалавр». Полтава: ПДАА, 2019. 44 с.
 12. Дивнич О. Д. Економіка та організація інноваційної діяльності: Методичні розробки та тематика контрольних робіт для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ступеня вищої освіти Бакалавр. Полтава: ПДАА, 2019. 40 с.
 13. Дивнич О. Д. Проектний аналіз: Методичні розробки та тематика контрольних робіт для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 051 Економіка, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» ступеня вищої освіти Бакалавр. Полтава: ПДАА, 2019. 50 с.
 14. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Економічне управління підприємством» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» освітній ступінь «Магістр». І.Г. Миколенко. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019 р. 36 с.
 15. Методичні рекомендації для навчальної практики «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 2017 рік набору / М.Г. Могилат; І. Л. Загребельна, О.Д. Дивнич, Н.В. Волкова – Полтава, 2018. – 45 с.
 16. Миколенко І.Г. Економічне управління підприємством: [Методичні розробки та тематика контрольних робіт (здобувачами вищої освіти заочної форми навчання) освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», освітній ступінь «Магістр»] / І.Г. Миколенко. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019 р. 24 с.
 17. Методичні розробки та тематика контрольних робіт для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» СВО «Бакалавр» / І.Г. Миколенко. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019 р. 64 с.
 18. Миколенко І.Г. Державне регулювання економіки: [Методичні вказівки та тематика контрольних робіт (здобувачами вищої освіти заочної форми навчання) для здобувачів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», освітнього ступеню «Бакалавр»] / І.Г. Миколенко. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019 р. 42 с.
 19. Могилат М.Г. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Економіка підприємств» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / М.Г. Могилат – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – 25 с.
 20. Могилат М.Г. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Аграрна політика та біоекономіка» для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / М.Г. Могилат. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – 24 с.
 • Архів
 • Березіна Л. М. Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Організаційно-екномічні відносини підприємств АПК" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка підприємства» / Березіна Л. М. - Полтава, 2015. -  24 с.
 • Березіна Л.М. Інтелектуальний бізнес: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”: Полтава, кафедра економіки підприємства: ПДАА – 2015. – 184 с. / Л.М. Березіна, Х.З. Махмудов, Ю.В. Самойлик. – Полтава, кафедра економіки підприємства: ПДАА – 2015. – 184 с.
 • Демиденко Л.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” / Демиденко Л.М., Дивнич О.Д. – Полтава : ПДАА, 2016. – 153 с.
 • Демиденко Л.М. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» для сдентів напряму підготовки "Менеджмент" (скорочений термін навчання) / Л.М. Демиденко, О.Д. Дивнич. – Полтава: ПДАА, 2016. – 74 с.
 • Демиденко Л.М. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит »/ Демиденко Л.М., Дивнич О.Д. – Полтава: ПДАА, 2015. – 67 с.
 • Демиденко Л.М. Економіка підприємства [методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит » заочної форми навчання] / Демиденко Л.М., Дивнич О.Д. – Полтава: ПДАА, 2015. – 69 с.
 • Демиденко Л.М. Економіка підприємства [методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни] для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит » / Демиденко Л.М., Дивнич О.Д. – Полтава: ПДАА, 2015. – 47 с.
 • Демиденко Л.М. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”  / Л.М. Демиденко, О.Д. Дивнич. – Полтава: ПДАА, 2015. – 87 с.
 • Демиденко Л.М. Економіка і фінанси підприємства: [методичні рекомендації виконання контрольної роботистудентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” заочної форми навчання ] / Демиденко Л.М., Дивнич О.Д. – Полтава : ПДАА, 2015. – 80 с.
 • Демиденко Л.М. Економіка і фінанси підприємства: [методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”] / Демиденко Л.М., Дивнич О.Д. – Полтава : ПДАА, 2015. – 50 с.
 • Дивнич О. Д. Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни “Проектний аналіз” студентами напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” заочної форми / Дивнич О. Д. - Полтава, 2014. - 60 с.
 • Дядик Т. В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Дядик Т. В.  – Полтава: РВВ ПДАА, 2014. - 32 с.
 • Калініченко О. В. Інноваційний розвиток підприємства: Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» /  Калініченко О. В., Дивнич О. Д. - Полтава, 2014р. - 20 с.
 • Коваленко М. В. Економічне управління підприємством: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» ОКР «Магістр» / Коваленко М. В. - Полтава, 2014 р. - 44 с.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра спеціальності 6.03050401 «Економіка підприємства»/ За ред.. д.е.н., професора, чл.-кор. НААН України П. М. Макаренка. – Полтава: ПДАА, 2014. – 118 с.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту дипломної роботи спеціаліста спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»/ За ред.. д.е.н., професора, чл..-кор. НААН України П. М. Макаренка. – Полтава: ПДАА, 2014. – 118 с.
 • Миколенко І. Г. ВЕМАП: методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» та 0306 «Менеджмент» / Миколенко І. Г.  - Полтава, 2014. - 60 с/
 • Помаз Ю.В. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять із дисципліни «Регіональна економіка» для студентів галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування». - Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – 108 с.
 • Самойлик Ю.В. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни “Аграрна політика та біоекономіка” студентами дистанційної форми навчання спеціальності 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” / Ю.В. Самойлик. – Полтава, кафедра економіки підприємства: ПДАА – 2015. – 92 с.
 • Самойлик Ю.В. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни “Економіка малого бізнесу” студентами дистанційної форми навчання спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства” / Ю.В. Самойлик. – Полтава, кафедра економіки підприємства: ПДАА – 2015. – 87 с.
 • Сосновська О.О. Економічна діагностика : Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050304 “Економіка підприємства” / Сосновська О.О. - Полтава 2014. - 100 с.
 • Сосновська О. О. Економічна діагностика: методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 8.03050401 «Економіка підприємства». Полтава, 2014р. 40 с.
 • Писаренко С. В. Економіка аграрного виробництва: методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання для студентів галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» спеціальності «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» /  Писаренко С. В. - Полтава, 2015р. 
 • Писаренко С. В. Економіка: робочий зошит для виконання практичних занять з дисципліни для студентів спеціальності 6090101 «Агрономія» / Писаренко С.В. -  Полтава, 2014. - 60 с.
 • Писаренко С. В. Економіка аграрного виробництва : робочий зошит для виконання практичних занять з дисципліни для студентів спеціальності 6100102 «Процеси, машини та обладнання АПВ» / Писаренко С.В. - Полтава, 2014. - 80 с.
 • Писаренко С. В. Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві: методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»/ Писаренко С. В. - Полтава, 2014р. - 32 с
 •