Структура бібліотеки

1. Відділ обслуговування користувачів, до якого входять:

  • абонемент навчальної літератури;
  • абонемент наукової та художньої літератури;
  • читальний зал та філія на підготовчому факультеті для іноземних громадян академії.

Відділ здійснює: оперативне, диференційоване, бібліотечно-бібліографічне, інформаційне обслуговування студентів, науково-педагогічних працівників, аспірантів, учбово-допоміжний склад, слухачів курсів, які проводить академія, ліцеїстів ліцею, що функціонує при академії, студентів підготовчого відділення для іноземних громадян, студентів Інституту післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, а також користувачів з інших закладів освіти та організацій. 

Відділ організовує: збереження, зберігання та використання бібліотечного фонду. 

Завідувач відділом – Морєва Тетяна Володимирівна.

2. Відділ комплектування та наукової обробки літератури забезпечує науково обґрунтоване, повне та оперативне комплектування книжкового фонду бібліотеки необхідною літературою.

Здійснює: формування бібліотечного фонду відповідно до профілю академії та інформаційних потреб користувачів; веде сумарний та інвентарний облік літератури, яка надходить до бібліотеки та вилучається з її фондів; організовує довідково-пошуковий апарат бібліотеки

Завідувач відділом – Пушкарьова Оксана Михайлівна.

3. Довідково-бібліографічний відділ забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів у відповідності з направленістю навчальної, наукової та виховної діяльності академії.

Завідувач відділу – Пащенко Любов Дмитрівна.