Структура Полтавської державної агарної академії

Наглядова рада ПДАА

Ректор

Ректорат

Вчена рада ПДАА

Студентська рада ПДАА

Відділ міжнародних зв'язків

Наукова частина:

Редакційно-видавничий відділ

Навчально-виробничий підрозділ із селекції та насінництва

Навчально-дослідне господарство „Ювілейний”

Навчальний відділ

Інститут післядипломної освіти

Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Бухгалтерія

Адміністративно-господарська частина

Навчальний центр інформаційно-комунікаційного обслуговування (інформаційно-обчислювальний центр)

Навчальний відділ розробки та впровадження сучасного програмного забезпечення

Навчальний відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення

Ресурсний центр зі сталого розвитку

Коледжі ПДАА:

Факультети:

  1. Факультет агротехнологій та екології
  2. Факультет ветеринарної медицини
  3. Факультет економіки та менеджменту
  4. Факультет інженерно-технологічний
  5. Факультет обліку та фінансів
  6. Факультет підготовки іноземних громадян
  7. Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва