Структура Полтавської державної агарної академії

Наглядова рада ПДАА

Ректор

Ректорат

Вчена рада ПДАА

Студентська рада ПДАА

Відділ міжнародних зв'язків

Наукова частина:

Редакційно-видавничий відділ

Навчально-виробничий підрозділ із селекції та насінництва

Навчально-дослідне господарство „Ювілейний”

Навчальний відділ

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Відділ канцелярії

Бухгалтерія

Адміністративно-господарська частина

Навчально-науковий інститут комунікаційних та інноваційних освітніх технологій:

 

Ресурсний центр зі сталого розвитку

Коледжі ПДАА:

Факультети:

  1. Факультет агротехнологій та екології
  2. Факультет ветеринарної медицини
  3. Факультет інженерно-технологічний
  4. Факультет обліку та фінансів
  5. Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва