Студентська рада факультету ТВППТ

Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками у своєму житті. Саме за студентства кожен стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, вирішує власні проблеми. І значна частина цих проблем - суто студентські проблеми, внутрішні проблеми навчального закладу.
Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави, у захисті прав студентів. Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.
Отже, студентське самоврядування є засобом реалізації студентською громадою своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень і їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією, та у співпраці з нею, а також гарантії брати участь через своїх представників у вирішенні питань, які стосуються студентства.

Студентська рада факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва складається з :

 

Лебідь Ірина - голова студентської ради ФТВППТ

Шейко Діана - секретар студентської ради ФТВППТ

Верхогляд Тетяна - заступник голови студентської ради ФТВППТ

Литвиненко Валерія - голова постійно діючої комісії культури на ФТВППТ

Шанда Тетяна - голова постійно діючої комісії освіти, науки, впровадження болонського процесу та захисту прав студентів на ФТВППТ

Ти можеш долучитись до нашої команди – ми завжди раді енергійним та завзятим людям з цікавими ідеями!

Пари веселощів та знайомства!

9 вересня всі групи першого курсу нашого любого факультету в рамках заходу «Адаптиви для студентів-першачків» познайомилися між собою, прийняли участь у захоплюючих конкурсах направлених на визначення лідерських якостей; делегати студентської ради факультету допомогли у формуванні в студентських групах атмосфери дружби, доброзичливості, згуртованості та взаємної підтримки, розповіли про Студентське самоврядування факультету й академії.
Наші дорогі студенти першого курсу ТВППТ бажаємо Вам натхнення, успіхів у навчання й виявлення особистих лідерських та творчих якостей!

Пам’ятайте що Ви найкращі!!!