Тренінги з розвитку особистості

Одним із завдань психологічні служби ПДАА є психологічний супровід соціальної та психологічної адаптації студентів молодших курсів до нових умов навчання у ВНЗ та формування у студентів здатності до самопізнання та саморегуляції засобами психологічної освіти.

З цією метою психологічною службою в групі екологів 101ЕКОЛбд2018 у жовтні-листопаді 2018 року розпочато цикл тренінгів з розвитку особистості з залученням таких класичних методів арт-терапії, як ізотерапія та музикотерапія.

Як інструмент діагностичної і корекційної роботи арт-методи мають безумовні переваги, адже їх основна мета полягає у самовираженні людини через образотворче мистецтво, що дозволяє їй легко і невимушено сконцентруватись на своїх відчуттях та почуттях.

 

Для створення доброзичливої психологічної атмосфери в групі на першому занятті застосована малюнкова методика «Моє ім’я».

З дозволу авторів наведені декілька малюнків екологів- першокурсників.

 

 

Виконання таких вправ дає можливість для експериментування з кінестетичними та зоровими відчуттями, створює в групі атмосферу відкритості та довіри.

Зроблені людиною арт-роботи об’єктивують її афективне ставлення до себе і навколишнього світу, вчать самоаналізу свого психологічного стану та усвідомленню своїх поведінкових стратегій, сприяють формуванню у студентів позитивної Я-концепції.

Дослідження та обговорення арт-об’єктів також розвивають навички емоційної і поведінкової саморегуляції в проблемних ситуаціях.

Ось як по різному сприймають проблеми та негаразди в житті наші дівчата – екологи, що виявляється у їх малюнках «Людина під дощем».

 

   

А ще «кольорові» виховні години завжди супроводжуються підвищеним настроєм, відчуттям свободи, спонтанності та задоволення.