Українсько-польська співпраця у ПДАА

Запорукою підготовки висококваліфікованих кадрів є вивчення й запровадження міжнародного досвіду. ПДАА має широке коло міжнародних зв`язків, в яких Польща є одним із основних стратегічних партнерів, адже Польський досвід розвитку екологічно збалансованого й водночас високоефективного сільського господарства має для нас велике значення.

Історично однією із найбільш розвинених галузей народного господарства в на Полтавщині було сільське господарство. Але стратегії його розвитку, агроекологічна ситуація у регіоні та відповідно якість отриманої продукції значною мірою визначаються рівнем підготовки та екологічної свідомості спеціалістів-аграріїв. І на цьому шляху, унікальне значення має досвід інтеграції Польщі до європейського простору. Адже саме наші сусіди, завдяки спільній історії, схожості наших культур, менталітету, "слов`янській душі" та багатьом іншим спільним рисам, можуть вказати нам коротшу путь на цьому тернистому шляху. Саме досвід адаптації Польщі до європейського простору є для нас найбільш практичним до втілення.

Основними напрямками польсько-української співпраці у ПДАА, починаючи з 2000 року, є:

 • наукова співпраця – спільні дослідження, публікації, участь у конференціях, наукові стажування;
 • співпраця у галузі освіти – вивчення особливостей викладання, новітніх методик, способів організації навчального процесу і т.п. у ВНЗ Польщі;
 • співпраця із сільськогосподарськими дорадчими службами м.Краків та м.Варшава з метою запровадження дорадчих послуг для сільськогосподарських товаровиробників Полтавського регіону;
 • співпраця із неурядовими та громадськими організаціями, діяльність яких пов`язана із організацією розвитку сільської місцевості, охорони навколишнього середовища.

Основні форми співпраці:

 • проходження студентами ПДАА виробничої чи навчальної практики в Польщі;
 • короткотермінові обміни студентами для участі у конференціях та культурних заходах;
 • обміни викладачами – конференції, сільськогосподарські ярмарки чи короткотермінові стажування;
 • спільні наукові та методичні публікації;
 • переклад підручників чи посібників;
 • підписання угод про співпрацю;
 • організація курсів польської мови для викладачів й студентів ПДАА та клубу шанувальників польської культури та ін.

Значна кількість цих заходів були ініціативними і не мали постійних джерел фінансової підтримки, але їх відбулося досить багато, що дозволило нам знайти польських партнерів та налагодити досить плідну співпрацю, основними напрямками якої є шляхи та заходи забезпечення збалансованого розвитку сільської місцевості та можливості покращення агроекологічної ситуації у регіоні з підвищення рівня екологічної свідомості населення.

Календар подій

Відгуки

Інформація у ЗМІ