​Відділ канцелярії

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом Полтавської державної аграрної академії, який у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом академії, наказами Міністерства освіти і науки України та ректора академії, Інструкцією з діловодства, Положенням про канцелярію.

Основними завданнями канцелярії є встановлення в академії єдиного порядку документування управлінської інформації й роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах академії.

До основних функцій канцелярії належить:
- розроблення інструкції з діловодства академії та зведеної номенклатури справ;
- здійснення контролю за підготовкою та оформленням документів, їх своєчасним виконанням;
- організація правильного обліку та реєстрації кореспонденції;
- забезпечення контролю за виконанням розпоряджень Кабінету Міністрів України та міністерств, керівництва академії, звернень, заяв та скарг громадян;
- організація використання та зберігання документальних матеріалів;
- реєстрація наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, з особового складу здобувачів вищої освіти, аспірантів, слухачів;
- відправка кореспонденції, відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку Укрпоштою.

Канцелярія за характером діяльності взаємодіє:
- з керівниками структурних підрозділів академії з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, підготовки і надання необхідних керівництву документів, використання інформації в службових цілях;
- з юридичним відділом – з правових питань, пов’язаних з підготовкою документів;
- із службами матеріально-технічного постачання і господарського обслуговування – з питань забезпечення працівників канцелярії засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового обслуговування.

До складу канцелярії входить архів академії, який керується чинним законодавством України, Статутом академії, Положенням про архів та Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів.

 

Кусова Світлана Володимирівна – завідувач канцелярії

 

Щербак Олена Анатоліївна – завідувач архіву

 

Дацінька Юлія Василівна – діловод канцелярії

Телефон 56-98-39
Е-mail:  
kantseliariia@pdaa.edu.ua
Адміністративний корпус, 2 поверх, кабінет 18