Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти

Положення про рейтингове оцінювання роботи НПП ПДАА 

Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти був створений відповідно до рішення Вченої ради академії з 1 жовтня 2012 року зі штатом в 3 особи: керівник відділу і 2 фахівці.

З 1 жовтня 2012 року керівником відділу призначений Дорошенко Андрій Петрович.

З 1 листопада 2013 року керівником Відділу моніторингу та забезпечення якості освіти призначена Грубіч Наталія Костянтинівна.

З 1 жовтня 2015 року відділ очолює М'яка Світлана Іванівна.
Керівник відділу моніторингу та забезпечення якості освіти
 

Фахівець внутрішнього аудиту процесів діяльності та моніторингу якості освіти
Пастрома Людмила Іванівна

Відповідно до положення основними завданнями відділу є:

  • Визначення умов перспективного розвитку та поточних питань в межах реалізації стратегічних завдань розвитку ПДАА відповідно до принципів загального менеджменту якості освітніх послуг.
  • Методичне та організаційне керівництво роботою з питань управління якістю освітньої діяльності.
  • Вивчення, узагальнення та поширення передового міжнародного і вітчизняного досвіду роботи підрозділів ПДАА з питань управління якістю освітньої діяльності.
  • Методичне супроводження використання в навчальному процесі інноваційних інформаційних технологій і ресурсів.
  • Впровадження інноваційних форм та методів організацій навчального процесу за кредитно-модульною системою.
  • Впровадження результатів наукових досліджень з питань інформаційного і методичного забезпечення навчального процесу за інноваційними технологіями навчання та методів контролю знань.
  • Сприяння консолідації зусиль всіх структурних підрозділів на вирішення питань, пов’язаних з забезпеченням умов цілісного розвитку особистості та поліпшення ефективності навчальної і виховної діяльності студентів.
  • Впровадження результатів дослідження соціально-професійної зрілості студентів.

E-mail: vyo@pdaa.edu.ua