Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти

 

 
Керівник відділу моніторингу та забезпечення якості освіти,
к.е.н., доцент
 

Фахівець внутрішнього аудиту процесів діяльності
та моніторингу якості освіти, к.е.н.
 
Провідний фахівець
 
Відповідно до положення основними завданнями відділу є:
  • організація процесу забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Академії;
  • визначення умов перспективного розвитку Академії та забезпечення покращення її іміджу в межах реалізації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • здійснення моніторингу освітньої діяльності;
  • інформаційно-довідкове консультування з питань забезпечення якості освітньої діяльності;
  • вивчення та узагальнення досвіду з питань моніторингу якості освіти;
  • впровадження інноваційних проектів, форм та методів організації освітнього процесу, вдосконалення методичного забезпечення якості освітнього процесу, впровадження новітніх інноваційних технологій навчання, методів та критеріїв оцінювання знань здобувачів вищої освіти;
  • сприяння консолідації зусиль всіх структурних підрозділів щодо вирішення питань, пов’язаних з забезпеченням якості освітньої діяльності Академії.

E-mail: vyo@pdaa.edu.ua, vyo.monitorynh@pdaa.edu.ua (для використання в сервісі Google Календар) 

 

Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти був створений відповідно до рішення Вченої ради академії з 1 жовтня 2012 року.

З 1 жовтня 2012 року керівником відділу призначений Дорошенко Андрій Петрович.

З 1 листопада 2013 року керівником Відділу моніторингу та забезпечення якості освіти призначена Грубіч Наталія Костянтинівна.

З 1 жовтня 2015 року по 31 серпня 2020 року відділ очолювала М'яка Світлана Іванівна.
 
з 1 вересня 2020 року відділ очолила кандидат економічних наук, доцент, Романченко Юлія Олександрівна.