Відділ з питань інтелектуальної власності

Відділ з питань інтелектуальної власності (далі – відділ), як науковий структурний підрозділ, створений відповідно до наказу ректора академії від 31 грудня 2014 року № 238, у зв’язку із реорганізацією навчально-наукового відділу.

Відділ у своїй роботі керується:

1. Законом України «Про вищу освіту».
2. Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
3. Законом України «Про інноваційну діяльність».
4. Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
5. Законом України «Про охорону прав на сорти рослин».
6. Законом України «Про авторське право і суміжні права».
7. Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
8. Законом України «Про охорону прав на промислові зразки».
9. Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».
10. Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».
11. Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації.
12. Статутом Полтавської державної агарної академії.
13. Положенням про відділ з питань інтелектуальної власності.
14. Наказами ректора академії, розпорядженнями першого проректора, проректора з науково-педагогічної, наукової роботи.
 
 
Адреса – адміністративний корпус, каб. 16;
тел. (05322) 2-29-53;  e-mail: bulakh@pdaa.edu.ua (Булах Т.В.)