Відгук про навчальне стажування на економічному факультеті Краківського сільськогосподарського університету

Марія Патика, студентка 4 курсу

факультету економіки та менеджменту

Полтавська державна аграрна академія

Стажування здійснено за підтримки Посольства Польщі

в Україні (м. Київ) та Бюро Визнання Дипломів

й Міжнародних Обмінів (м. Варшава)

Відгук про навчальне стажування на економічному факультеті Краківського сільськогосподарського

університету у лютому-квітні 2010 року

STYPENDIUM W KRAKOWIE

W letnim semestrze 2009-2010 roku akademickiego w okresie od 20 lutego do 20 kwietnia, nam, studentkom 4 rocznika na wydziale ekonomii i zarządzania połtawskiej państwowej akademii rolniczej (PPAR) wypala możliwość wyjechać na stypendium do polski. Ten wyjazd stal możliwy dzięki pomocy ambasady RP w Ukrainie.

W listopadzie 2009 roku ambasadą RP w Ukrainie w miasteczku Bucza (okolica Kijowa) była zorganizowana konferencja dla absolwentów polskich program. Kierownik Katedry Informacyjnych Systemów i Technologii PPAR Kalinichenko Antonina, która jest absolwentem programy im. L. Kirklanda 2008-2009 roku akademickiego, przedstawiła na tej konferencji doświadczenie i możliwości polsko-ukraińskiej współpracy w PPAR. Za tę prezentacje nasza akademia zdobyła specjalną nagrodę od pana Bogusława Szymańskiego, Dyrektora Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie – stypendium dla 6 miesięcy pobytu ukraińskich studentów na uczelniach polski.

Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwe że dla wyjazdu w Kraków odebrali nas, że bym my skorzystali z 4-ch miesięcy stypendium (2 osoby po 2 miesięcy każda) i wdzięczni rektorowi PPAR panu Wiktorowi Pysarenko który nadal na to pozwolenie.

Pani Ola Hnatiuk i pani Natalia Makarowa z ambasady RP w Kijowie bardzo pomogli nam w organizacji wyjazdu, a pani Antonina Kalinichenko z naszej akademii jeździła z nami do Krakowa i przez kilka dni pomogła nam adaptować się na nowej uczelnie.

Nasz pobyt w Krakowie trwał dwa miesiące, podczas których studiowaliśmy z polskimi studentami uniwersytetu rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydziału Rolniczo Ekonomicznego na kierunku zarządzania i ekonomii.

Foto. 1. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; 2. Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa

W pierwszych dniach naszego szkolenia na uniwersytecie spotkali się z nami Dziekan Wydziału prof. Dr hab. Inż. Teofil Łabza, Prodziekan dr hab. Inż. Prof. UR Józef Kania, Dyrektor Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, Kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa dr hab. Inż. Prof. UR Wiesław Musiał, którzy wyjaśnili nam zasady uczenia się w tej instytucji, odprowadzili nas na zajęcia, przedstawili nas studentom i nauczycieli i w ogóle mile zaskoczyli nas swoją gościnnością. Przez cały nasz pobyt w Krakowie zadbał o nas dr inż. Mariusz Dacko z Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, a z naszymi dokumentami, organizacyjnymi i finansowymi problemami nam wspaniale pomogła współpracownica Wydziału Współpracy Międzynarodowej pani Elżbieta Kugiel.

Foto. 1-2. dr hab. inż.Wiesław Musiał; В. dr inż. Mariusz Dacko; 3. dr hab. inż. Józef Kania

Mówiąc o procesie nauczania w polskiej uczelni można powiedzieć, że on jest bardzo podobny takiego na Ukrainie pod względem listy przedmiotów i formą prezentacja materiału. Braliśmy udział w takich zajęciach i ćwiczeniach: Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych, Ekonomia matematyczna, Zarządzanie procesami, Socjologia i psychologia w zarządzaniu, Etyka gospodarcza, Marketing bankowy. Obserwowaliśmy jednak pewne różnice w porównaniu z procesem nauczania na Ukrainie. Na przykład w ukraińskich uniwersytetach bardzo rzadko zdarzają się „okna” między klasami, czyli długi przerwy między wykładami. Zazwyczaj, wykłady są pogrupowane i idą jeden po drugim. Natomiast na Uniwersytecie w Krakowie to było zwykłą sprawą. Inną rzeczą, która zaskoczyła nas, było to, że nauczyciel może wysłać zadanie domowe lub materiał do samodzielnego opracowania na e-mail studentów. Na Ukrainie nigdy coś takiego nie zdarza się.

Foto. Grupa magistrów o specjalności Zarządzanie i Marketing w Agrobiznesie

Oprócz procesu szkolenia, także uczestniczyli aktywnie w różnych wydarzeniach naukowych i kulturalnych. Byliśmy na przykład obecne na obronie doktorskiej na Wydziału Rolniczo-Ekonomicznym, na lekcji prof.dr hab.inż. Czesława Nowaka (Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa).

Foto. Prof.dr hab.inż. Czesław Nowak

Jeździliśmy 2 marca z prof.dr hab.inż. Cz. Nowakiem do Gminy Janów (Zloty Potok,) gdzie spotkaliśmy się z pełnomocnikiem Gminy ds. Turystyki i Promocji - mgr inż. Ireneuszem Bartkowiakiem.

Foto. 1. Palac Raczyńskich (Zloty Potok) 2. Dworek Krasińskich (Zloty Potok)

Foto. Mgr inż. Ireneusz Bartkowiak (Zloty Potok, Gmina Janów)

Odbyła się również wizyta do Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 37-70-101, (034) 37-70-108, faks (034) 36-20-489, http://www.czwa.odr.net.pl). Odbyło się spotkanie z Stanisławą Caban, główny specjalista ds przedsiębiorczości WGD (wiejskie gospodarstwo domowe) i agroturystyki (Stanisława.Caban@odr.net.pl), oraz Barbarą Czarneckiej, starszy specjalista ds pszczelarstwa doradztwa socjalno-bytowego i BHP na obszarach wiejskich (Barbara.Czarnecka@odr.net.pl).

Foto. 1. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie; 2. Po lewej stronie – Stanisława Caban, po prawej – Barbara Czarnecka

Pod względem kulturalnej części wycieczki odwiedziliśmy Bazylikę i Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, z uważanym za cudowny obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej (Czarna Madonna) – główny ośrodek kultu maryjnego w Polsce.Foto. Jasna Góra, Częstochowa

Braliśmy udział w IX Małopolskiej Konferencji „Odnawialne Źródła Energii na Obszarach Wiejskich”, organizowanej 17 marca wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (MODR w Karniowicach).

Foto. IX Małopolska Konferencja „Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich” w Karniowicach

Braliśmy udział w seminarium, zorganizowanym 18 marca przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla Ukraińskiej delegacji z Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej.

Foto. Ukraińska delegacja z Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej

W ramach tego seminarium zaprezentowano prezentacji: prof.dr hab.inż. Kazimierz Klima (Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin) “Zasady produkcji ekologicznej w Polsce”, dr inż. Michał Gąsiorek (Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Glęb) “Ochrona środowiska i dobra praktyka rolnicza w rozwoju gospodarstw w Polsce”.

Foto. 1. Kazimierz Klima; 2. Michał Gąsiorek

Tego samego dnia odbyło się spotkanie z mgr. inż. Dorotą Kowalewska, zastępcą dyrektora „BioCert Małopolska” Sp. z o.o., która jest jednostką certyfikującą działająca na terenie całej Polski i posiadającą upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym.Foto. Ukrainska delegacja w „BioCert Małopolska” Sp. z o.o.

19 marca w składzie Ukraińskiej delegacji z Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej byliśmy w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (MODR w Karniowicach), gdzie spotkaliśmy się z pracownikami MODR: Marianem Salomonem, kierownikiem Działu Ekologii i Ochrony Środowiska, Janem Pajdzikiem z Działu Ekologii i Ochrony Środowiska.

Foto. Jan Pajdzik; B. Dr. Marian Salomon

Bardzo ciekawym i pouczającym było dla nas zwiedzanie ekologicznych gospodarstw rolnych w pobliżu Karniowic: pierwsze - w miejscowości Nowa Góra w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice, drugie – gospodarstwo agroturystyczne „Przy leśniczówce” w m. Czerna, w gminie Krzeszowice w pobliżu Klasztoru Karmelitów Bosych.Foto. Ukraińska delegacja w gospodarstwie agroturystycznym „Przy leśniczówce” w m. Czerna

Na dzień dzisiejszy na Ukrainie coraz większą uwagę zwracają na rozwój technologii związanych z energią odnawialną. Dla tego bardzo poznawczej była nasza wizyta w składzie Ukraińskiej delegacji z Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej do Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, Laboratorium odnawialnych źródeł energii, spotkanie z Ryszardem Tytko.Foto. Ukraińska delegacja w Laboratorium odnawialnych źródeł energii (po prawej stronie - Ryszard Tytko)

23 marca braliśmy udział w wyjeździe z Dyrektorem Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, dr hab. Inż., prof. UR Wiesławem Musiałem do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Targu w ramach badań na temat wpływu kryzysu w gospodarce na rozwój produkcji rolnej.

Również spotykaliśmy się z Wójtem Gminy Szaflary (województwo małopolskie, powiat nowotarski), mgr inż. Stanisławem Ślimakem.Foto. Wójt Gminy Szaflary mgr inż. Stanisław Ślimak (po prawej stronie) i dr hab. inż.Wiesław Musiał (po lewej stronie)

Oprócz tego mieliśmy ekscytującą wycieczkę do Doliny Kościeliskiej (województwo małopolskie, powiat tatrzański).Foto. Dolina Kościeliska (na zdjęciu po lewej stronie - dr hab. inż.Wiesław Musiał)

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie współpracuje ściśle z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu, jego pracownicy prowadzą tam wykłady dla studentów. Dla tego mieliśmy możliwość pojechać z dr inż. Arturem Jackiem Kożuchem (Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa) do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Foto. 1 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu;2, 3 - Państwowy Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Pod względem kulturalnej części naszego pobytu w Krakowie 24 marca byliśmy na spotkanie z Piotrem Mysłakowskim w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków. Temat - “Naszyjnik królowej a sprawa polska czyli Skąd się wziął Chopin”. Promocja książki Piotra Mysłakowskiego i Andrzeja Sikorskiego “Fryderyk Chopin. Korzenie”.Foto. Piotr Mysłakowski

Oraz 25 marca braliśmy spotkanie z Wiktorem Niedzickim (dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, autorem programów popularnonaukowych m.in. „Laboratorium”, „Kuchnia”, „Nobel dla Polaka”) w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków organizowane przez CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu). Temat - Jak promować naukę? Jak promować innowacje? Wiktor Niedzicki wyjaśnił, co dokładnie ma na myśli porównując naukę do towaru i twierdząc, że naukowcy winni zmienić swe podejście do popularyzowania wiedzy. Spotkanie było rozpoczęte prezentacją, podczas której uczestnicy dowiedzieli się jak wykorzystać doświadczenia handlowców oraz nowoczesne środki i nietypowe formy promocji nauki.Foto. Wiktor Niedzicki

Więc można powiedzieć, że nasz dwumiesięczny pobyt w Krakowie był ciekawy, zróżnicowany, pouczający i pełny wydarzeń edukacyjnego, naukowego, kulturalnego i turystycznego charakteru.

Wiemy, że w Połtawie na naszej akademii już były odebrane 2 studentów dla wyjazdu w jesieni na pozostałe 2 miesięcy stypendium do Warszawy na SGGW (2 osoby po 1 miesiącu). Mamy nadzieje ze ich pobyt biedzie taki samy udany jak nasz.

Bardzo dziękujemy ambasadzie RP w Ukrainie i Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie za pomoc i finansowe wsparcie bez którego taki wyjazd był by niemożliwy.

Teraz po powrocie chętnie będziemy uczestniczyć we wszystkich programach polsko-ukraińskiej współpracy na naszej uczelnie, będziemy pomagać w naszym biurze współpracy międzynarodowej i mamy nadzieje ze Ambasada polska i Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej będzie i dalej pomagać młodzieży w programach wymiany. Zaprószmy polskich studentów do naszej uczelni w Połtawie.

Autor

studentka 4 rocznika

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza

Mariia Patyka

maj, 2010