Впровадження соціально-психологічної програми з адаптації першокурсників до студентського життя

В рамках формування соціально-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу на факультеті агротехнологій та екології з вересня 2017-2018 навчального року розпочато впровадження розвивально-корекційної  програми щодо психологічної адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання в студентському колективі. Мета такої виховної роботи -  сприяння адаптації першокурсників до навчального процесу в академії,  їх мотивація професійного навчання та вибору оптимальних моделей поведiнки у студентському середовищі, підвищення  рівня згуртованості студентських групи.

Завершено перший етап цієї програми «Я – студент академії»,  присвячений знайомству студентів-першокурсників з особливостями навчального процесу в академії, встановленню дружніх контактів з одногрупниками, підготовці до першої сесії.

Психологічною службою разом з кураторами проводились кураторські години в групах 201 Абд_11 – 201 Абд_14 у вигляді міні-тренінгів, в яких  використовувались методи творчого самовираження, різні арт-методи. Студенти груп 201 Абд_11 – 201 Абд_14 на кураторських годинах.

Індивідуальне та групове малювання, вправи на виявлення особистісних якостей, музикотерапія дозволили першокурсникам оцінити свій емоційний стан в статусі студента, побачити можливості для професійного та особистісного росту за час навчання в академії,  знайти своє місце у студентському колективі.  Така спільна творча робота полегшила налагодження дружніх стосунків в групах, сприяла згуртовуванню.