Загальна мета та основні завдання проекту ЕРАЗМУС+

Розвиток потенціалу університетів як складової частини агропромислових кластерів. Створення інноваційних центрів як передумови для розвитку та успішного функціонування агропромислових кластерів.

Основні завдання:

  • розвиток ланцюжка: магістр – аспірант/кандидат наук – дослідник, як первинна ланка та дослідник-розробник проекту- виконавець, як заключна ланка;

  • сенсибілізація бізнесу, місцевих органів влади, науки та освіти до співпраці в рамках кластерів, заснованих на принципах взаємовигоди;

  • підвищення потенціалу бізнесу, науки та освіти для розвитку та роботи в рамках кластеру (за допомогою спеціальних тренінгів та спеціальних модулів, включених до магістерських та аспірантських навчальних програм);

  • запровадження в університетах спеціальних структурних заходів як основи для діяльності, що проводиться в рамках кластерів;

  • підвищення практичної цінності досліджень, дисертацій та магістерських робіт студентів, а також працевлаштування студентів;

  • створення умов для кращої інтеграції інновацій в агропромислове виробництво на принципах сталості.