Засідання вченої ради академії 06 вересня 2016 року, протокол № 1

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 1 від 06 вересня 2016 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.     
Про обрання делегатів на другий Всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності з обрання двох членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який відбудеться 9 вересня 2016 року. 
Доповідає Аранчій В.І. – професор, ректор академії
відсутній
2.   
Про надання рекомендації до затвердження кандидатури кандидата економічних наук,  професора Аранчій Валентини Іванівни, професора кафедри фінансів і кредиту, ректора Полтавської державної аграрної академії для присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
3.   
Звіт про роботу вченої ради Полтавської державної аграрної академії за 2015-2016 навчальний рік
Доповідає – Снітко Л.О., секретар вченої ради академії
Готує – Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
№ 149 від 21 вересня 2016 року
4.   
Різне.
 
 
 
4.1. Про перерву у навчанні та надання відпустки по догляду за дитиною з 1 вересня 2016 року по 1 вересня 2017 року аспіранту заочної форми навчання кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії Кобзистій Інні Леонідівні.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1022-ст від 19 вересня 2016 року
.      
4.2. Про зміну напряму і об’єкту досліджень; про призначення наукового керівника та зміну назви теми кандидатської дисертації аспіранту денної форми навчання кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії Фещенко Любові Олександрівні.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1023-ст від 19 вересня 2016 року
.      
4.3. Про зміну наукового керівника здобувачу наукового ступеня кандидата наук Шевченко Тетяні Сергіївні по дисертаційній роботі на тему: «Трихуроз великої рогатої худоби (поширення, діагностика та заходи боротьби)» зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія у зв’язку зі зміною напряму досліджень; про призначення науковим керівником кандидата ветеринарних наук, доцента Кручиненка Олега Вікторовича, доцента кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від   16  вересня 2016 року
.      
4.4. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Гришку Антону Олександровичу по дисертаційній роботі на тему: «Нематодіроз овець (поширення, клінічна патологія та лікування)» зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія у зв’язку зі зміною напряму досліджень; про призначення науковим керівником кандидата ветеринарних наук, доцента Клименка Олександра Сергійовича, доцента кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.5. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Перебийнісу Олександру Вікторовичу по дисертаційній роботі на тему: «Варооз медоносних бджіл в умовах Півдня України (поширення, діагностика, лікування та заходи профілактики)» зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія у зв’язку зі зміною напряму досліджень; про призначення науковим керівником кандидата ветеринарних наук, доцента Кручиненка Олега Вікторовича, доцента кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.6. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Степанюку Віталію Костянтиновичу по дисертаційній роботі на тему: «Шлунково-кишкові стронгілятози овець (поширення, діагностика та лікування)» зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія у зв’язку зі зміною напряму досліджень; про призначення науковим керівником кандидата ветеринарних наук, доцента Клименка Олександра Сергійовича, доцента кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16  вересня 2016 року
.      
4.7. Про надання рекомендації на зарахування за державним замовленням до очної докторантури Полтавської державної аграрної академії кандидату економічних наук, доценту Самойлик Юлії Василівні, доценту кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії для здобуття ступеня доктора наук за спеціальністю 051 «Економіка».
Про призначення науковим консультантом доктора економічних наук, професора члена-кореспондента НААН України Макаренка Петра Миколайовича, завідувача, професора кафедри  економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії та затвердження теми докторської дисертації у наступній редакції: «Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки» зі спеціальності 051 «Економіка».
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 927-ст від 06 вересня 2016 року
.      
4.8. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії Шевченко Наталії Іванівні зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Томіліна Олексія Олександровича, професора кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від  16  вересня 2016 року
.      
4.9. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії Негоденку Сергію Сергійовичу зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Томіліна Олексія Олександровича, професора кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.10. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії Островерхому Дмитру Миколайовичу зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Томіліна Олексія Олександровича, професора кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.11. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Старостіній Ірині Олександрівні зі спеціальності 06.01.01 – загальне землеробство у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Міщенка Олега Вікторовича, завідувача, доцента кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.12. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Гармаш Ользі Іванівні зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Міщенка Олега Вікторовича, завідувача, доцента кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.13. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Шарай Наталії Григорівні  зі спеціальності 06.01.01 – загальне землеробство у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Міщенка Олега Вікторовича, завідувача, доцента кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16  вересня 2016 року
.      
4.14. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Краснюк Віталії Василівні зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Опари Миколи Миколайовича, доцента кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.15. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Неддолінній Аллі Іванівні  зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Опари Миколи Миколайовича, доцента кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від  16 вересня 2016 року
.      
4.16. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Цвик Василю Вікторовичу зі спеціальності 06.01.01 – загальне землеробство у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Опари Миколи Миколайовича, доцента кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.17. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Шевченко Яні Олексіївні зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Ласло Оксани Олександрівни, доцента кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.18. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Корчагіну Олександру Павловичу зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Ласло Оксани Олександрівни, доцента кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.19. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Мацків Яніні Василівні зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Ласло Оксани Олександрівни, доцента кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від  16 вересня 2016 року
.      
4.20. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Галицькій Марині Анатоліївні зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Шокало Наталії Сергіївни, доцента кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.21. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Чугуївець Наталії Михайлівні зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Самойлік Марини Сергіївни, професора кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.22. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Васильєву Олександру Олександровичу зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Самойлік Марини Сергіївни, професора кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.23. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Кошман Яні Валеріївні зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Самойлік Марини Сергіївни, професора кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від  16 вересня 2016 року
.      
4.24. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Шияну Ігорю Олександровичу зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Самойлік Марини Сергіївни, професора кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від    16 вересня 2016 року
.      
4.25. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Макеєвій Ользі Валеріївні зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Самойлік Марини Сергіївни, професора кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.26. Про зміну наукового керівника здобувачу наукового ступеня кандидата наук кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії Дорошенко Сергію Володимировичу зі спеціальності 06.01.01 – загальне землеробство у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Самойлік Марини Сергіївни, професора кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від    16 вересня 2016 року
.      
4.27. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Лашку В’ячеславу Анатолійовичу зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Антонця Олександра Анатолійовича, доцента кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.28. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Булаєнку Богдану Юрійовичу зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво
у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Антонця Олександра Анатолійовича, доцента кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16 вересня 2016 року
.      
4.29. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Єрмакову Сергію Валерійовичу зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Бєлової Тамари Олексіївни, доцента кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від  16 вересня 2016 року
.      
4.30. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Сиволапу Віталію Юрійовичу зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво
у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Бєлової Тамари Олексіївни, доцента кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від    16 вересня 2016 року
.      
4.31. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Ведмедю Денису Валерійовичу зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Ляшенка Віктора Васильовича, доцента кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від 16  вересня 2016 року
.      
4.32. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії Дуднику Сергію Володимировичу зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво у зв’язку із перерозподілом навчального навантаження кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії; про призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, доцента Філоненка Сергія Васильовича, доцента кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від  16 вересня 2016 року
 
 
4.33. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри фінансів і кредиту Кононенко Руслані Миколаївні та призначення науковим керівником доктора економічних наук, професора Чупіса Анатолія Віталійовича, професора кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
 
4.34. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії імені Сазанова Жовніру Миколі Павловичу та призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Самойлік Марину Сергіївну, доцента кафедри  землеробства і агрохімії імені Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.35. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри рослинництва Ульянченку Михайлу Станіславовичу та призначення науковим керівником кандидата сільськогосподарських наук, професора Куценка Олександра Михайловича, професора кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.36. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри економіки підприємства Шляховому Олександру Валерійовичу та призначення науковим керівником кандидата економічних наук, доцента Калініченка Олександра Володимировича, доцента кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.37. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри економіки підприємства Шевніковій Юлії Миколаївні та призначення науковим керівником кандидата економічних наук, доцента Дядик Тетяну Василівну, доцента кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4..38. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри економіки підприємства Ставничій Людмилі Анатоліївні та призначення науковим керівником кандидата економічних наук, доцента Сосновську Ольгу Олександрівну, професора кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.39. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри економіки підприємства Момоту Юрію Миколайовичу та призначення науковим керівником кандидата економічних наук, доцента Сосновську Ольгу Олександрівну, професора кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.40. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри економіки підприємства Фролову Сергію Олександровичу та призначення науковим керівником кандидата економічних наук, доцента Сосновську Ольгу Олександрівну, професора кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.41. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії імені Сазанова Молчановій Анні Вікторівні та призначення науковим керівником доктора економічних наук, доцента Самойлік Марину Сергіївну, доцента кафедри  землеробства і агрохімії імені Сазанова Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.42. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри фінансів і кредиту Трегубовій Оксані Олександрівні та призначення науковим керівником доктора економічних наук, професора Чупіса Анатолія Віталійовича, професора кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.43. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри економіки підприємства Погребняк Людмилі Павлівні та призначення науковим керівником кандидата економічних наук, доцента Дядик Тетяну Василівну, доцента кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.44. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри економіки підприємства Калину Олександру Петровичу та призначення науковим керівником кандидата економічних наук, доцента Калініченка Олександра Володимировича, доцента кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.45. Про зміну наукового керівника аспіранту денної форми навчання кафедри економіки підприємства Каламбету Костянтину Миколайовичу та призначення науковим керівником доктора економічних наук, професора Березіну Людмилу Миколаївну, професора кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.46. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри економіки підприємства Тимошенко Галині Олександрівні та призначення науковим керівником кандидата економічних наук, доцента Калініченка Олександра Володимировича, доцента кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року
 
4.47. Про зміну наукового керівника аспіранту заочної форми навчання кафедри економіки підприємства Кузьменко Ніні Володимирівні та призначення науковим керівником доктора економічних наук, професора Березіну Людмилу Миколаївну, професора кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 1013-ст від
16 вересня 2016 року