Засідання вченої ради академії 30 вересня 2016 року, протокол № 3

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 3 від 30 вересня 2016 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.     
Про урочистий випуск спеціалістів з обліку і аудиту заочної форми навчання зі спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит».
Доповідає Ватуля І.Д., заступник декана факультету обліку та фінансів по заочній формі навчання, доцент.
№ 1071-cn від 30 вересня 2016 року
 
2.     
Про урочистий випуск спеціалістів з фінансів і кредиту заочної форми навчання зі спеціальності 7.03050801 – «Фінанси і кредит».
Доповідає Ватуля І.Д., заступник декана факультету обліку та фінансів по заочній формі навчання, доцент.
№ 1072-cn від 30 вересня 2016 року