Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності «Філологія» 2017 року набору

Рецензії на освітньо-професійну програму

 

Назва дисципліни Анотація Навчальна програма Презентація
ОБОВ'ЯЗКОВІ  ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліни загальної підготовки
Вступ до мовознавства Анотація НП  
Загальна теорія перекладу Анотація НП  
Інформаційні системи та технології Анотація НП  
Історія України Анотація НП  
Історія української культури Анотація НП  
Культурологія Анотація НП  
Латинська мова Анотація НП  
Правознавство Анотація НП  
Системи технологій Анотація НП  
Стилістика сучасної української літературної мови Анотація НП  
Сучасна українська літературна мова Анотація НП  
Українська мова для перекладачів (редагування перекладу) Анотація НП  
Університетська освіта Анотація НП  
Фізичне виховання Анотація НП  
Філософія Анотація НП  
Дисципліни професійної підготовки
Лексикологія англійської і німецької мов Анотація НП  
Лінгвокраїнознавство англійською і німецькою мовами Анотація НП  
Практика письмового та усного перекладу другої іноземної мови (німецька) Анотація НП  
Практика письмового та усного перекладу першої іноземної мови (англійська) Анотація НП  
Практичний курс другої іноземної мови (німецька) Анотація НП  
Практичний курс першої іноземної мови (англійська) Анотація НП  
Романо-германське мовознавство Анотація НП  
Стилістика англійської і німецької мов Анотація НП  
Сучасна англійська ділова мова Анотація НП  
Сучасна німецька ділова мова Анотація НП  
Усний послідовний двосторонній переклад другою іноземною мовою (німецька) Анотація НП  
Усний послідовний двосторонній переклад першою іноземною мовою (англійська) Анотація НП  
ВИБІРКОВІ   ДИСЦИПЛІНИ
Диспципліни загальної підготовки
Політологія Анотація НП  
Психологія Анотація НП  
Дисципліни професійної підготовки
Блок 1
Двосторонній письмовий переклад різножанрових текстів Анотація НП  
Етика ділового спілкування Анотація НП Презентація
Менеджмент Анотація НП Презентація
Національна економіка Анотація НП Презентація
Основи комунікативної лінгвістики Анотація НП  
Основи підготовки гідів-перекладачів Анотація НП  
Особливості перекладу текстів економічного спрямування англійською і німецькою мовами Анотація НП  
Переклад спеціальних текстів: юридичних, науково-технічних, суспільно-політичних, дипломатичних (англійською і німецькою мовами) Анотація НП  
Переклад текстів аграрного спрямування англійською і німецькою мовами Анотація НП  
Порівняльна типологія лексики і граматики англійської, німецької та української мов Анотація НП  
Право інтелектуальної власності Анотація НП  
Сучасна світова література Анотація НП  
Сучасні ділові папери Анотація НП  
Дисципліни професійної підготовки
Блок 2
Авторське право та суміжні права Анотація НП  
Ділова українська мова Анотація НП  
Етика спілкування в іншомовному середовищі Анотація НП Презентація
Міжнародна економіка Анотація НП  
Основи теорії мовної комунікації Анотація НП  
Офісний менеджмент Анотація НП Презентація
Переклад у галузі економіки англійською і німецькою мовами Анотація НП  
Переклад у галузі сільськогосподарського виробництва англійською і німецькою мовами  Анотація НП  
Сучасний літературний процес: імена та напрями Анотація НП  
Типологічні зв’язки лексики і граматики англійської, німецької та української мов Анотація НП  
Туристичне краєзнавство Анотація НП  
Фаховий переклад Анотація НП  
Художній переклад Анотація НП