Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг»