Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Менеджмент", ОПП Менеджмент підприємства