Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Назва
дисципліни
Анотація
Навчальна
програма
Обов’язкові дисципліни
Вища математика
Економіко-математичні методи та моделі
Економічна інформатика
Економічна теорія
Анотація
Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)
Історія економіки та економічної думки
Історія України
Історія української культури
Правознавство
Українська мова  (за професійним спрямуванням)*
Університетська освіта
Фізичне виховання
Філософія
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 
Біржова діяльність
Бухгалтерський облік
Анотація
 
Економіка підприємства
Маркетинг
Менеджмент
Національна економіка
Анотація
 
Організація та планування діяльності підприємства
Анотація
 
Підприємництво
Анотація
 
Підприємницьке право
 
Потенціал і розвиток підприємства
Анотація
 
Системи технологій
Анотація
Статистика
 
Стратегія підприємства
Анотація
 
Товарознавство
Анотація
 
Вибіркові
Політологія
Анотація
Психологія
Анотація
Етика та естетика
Анотація
Конфліктологія
Анотація
Логіка
Соціологія
Анотація
Блок 1
Аграрне право
 
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Анотація
 
Електронна комерція
 
Логістика
Анотація
 
Міжнародна економіка
 
Організаційне проектування підприємства
 
Сталий розвиток сільських територій
Анотація
 
Трудове право
Анотація
 
Управління якістю
 
Фінанси
Анотація
 
Ціни та ціноутворення
Анотація
 
Блок 2
Господарське законодавство
 
Гроші та кредит
Анотація
 
Економіка і організація інноваційної діяльності
 
Інформаційні системи та технології
 
Комерційне право
 
Маркетингові дослідження
 
Міжнародний маркетинг
 
Основи аграрного розвитку
 
Підприємництво і бізнес-культура
 
Реклама і рекламна діяльність
Анотація
 
Стандартизація та сертифікація продукції
Анотація