Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Право" , ОПП Правознавство