Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Магістр зі спеціальності «Філологія»