Зразки оформлення заяв вступників

Приклади заповнення заяв вступників
Бакалавр (магістр ветеринарного спрямування)
Спеціальності
Вступ на основі:
повної загальної середньої освіти денної ф.н.
диплома молодшого спеціаліста денної ф.н.
диплома молодшого спеціаліста заочної ф.н.
035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська)
051 Економіка
052 Політологія
×
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
×
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
×
126 Інформаційні системи та технології
133 Галузеве машинобудування
162 Біотехнології та біоінженерія
×
×
181 Харчові технології
×
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
×
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
заява ×
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
×
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
 
Магістр
Спеціальності
денної ф.н.
заочної ф.н.
друга вища освіта заочної ф.н.
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент (освітня програма «Менеджмент організацій»)
073 Менеджмент (освітня програма «Бізнес-адміністрування»)
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія
×
×
201 Агрономія (освітня програма «Насінництво і насіннєзнавство»)
201 Агрономія (освітня програма «Екологічне рослинництво»)
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
×
×
281 Публічне управління та адміністрування