ЗВІТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНУ РОБОТУ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Організаційна робота

№ п/п

Види робіт

Назва

Дата і місце проведення

1.

Участь в організації та проведенні заходів:

1.1

Організація та проведення конференції

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми формування, розвитку і використання ресурсного потенціалу АПК», «Actual problems of formation, development and use of the resourse potential of AIC»

м. Полтава, ПДАА, 30 березня 2017 р.

1.2

Організація та проведення симпозіумів, семінарів, нарад, круглих столів, тощо

Теоретичний семінар «Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектору економіки»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства, 27 лютого, 2017 р.

Методичний семінар «Науковий професіоналізм викладача»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства, 23 травня, 2017 р.

1.3

Організація та проведення: студентських олімпіад, конкурсів на кращу науково-дослідницьку роботу

І тур Всеукраїнської олімпіади з «Економіки підприємства»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства, 21 лютого 2017 р.

І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Регіональна економіка»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства, 21 лютого 2017 р.

І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства, 23 лютого 2017 р.

 

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Стипендіальна програма «Завтра.UA»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства

 

 

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОНУ

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства

1.6

Організація і проведення творчих конкурсів, концертів, творчих презентацій, ток-шоу серед студентів, співробітників

Участь в організації проведення Посвяти Першокурсників у студенти

м. Полтава, ПДАА, 1.09.2017 р.

Участь в організації Зимової Студентської Республіки (експерт)

м. Полтава, ПДАА, лютий 2017 р.

2.

Участь у роботі комісій, вчених та науково-методичних рад

2.3

Участь викладачів кафедри у роботі вченої ради факультету (академії), науково-методичної ради спеціальності «Економіка»

м. Полтава, ПДАА

2.4

Участь викладачів кафедри у засіданнях деканату та  кафедри економіки підприємства

м. Полтава, ПДАА

3.

Виконання обов’язків:

3.1

Виконання викладачами кафедри обов’язків (на громадських засадах):

- заступника завідувача кафедри

- координатора практичної підготовки з спеціальності

м. Полтава, ПДАА

Проведення профорієнтаційної роботи (відповідальна Самойлик Ю.В.):

Гімназія № 14 «Здоров’я», м. Полтава

 

Зустріч, профорієнтаційна робота з учнями 10-11 класів Гімназії № 14 «Здоров’я»

Жовтень, грудень 2016 р., лютий, березень 2017 р., 50 осіб

 

Проведення бізнес-тренінгів із учнями Чутівської ЗОШ:

Презентація спеціальності «051 Економіка»;

Ділова гра «Майбутній економіст»;

Лекція-презентація: «Значення грошей для людства».

Квітень 2017 р., 15 осіб

 

Розповсюдження профорієнтаційної інформації у газетах Гребінківського району Полтавської області, Кіровоградської області та на офіційних сайтах відповідних районних рад

протягом 2016-2017 н.р.

 

Розповсюдження профорієнтаційної інформації у загальноосвітніх школах Полтавської області

протягом року

 

Проведення профорієнтаційної роботи протягом роботи Приймальної комісії

протягом року

 

Розповсюдження інформації серед випускників Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» та ін. щодо можливостей перехресного вступу до Полтавської державної аграрної академії

протягом 2016-2017 рр., 250 осіб

 

Проведення зустрічей та розповсюдження профорієнтаційної інформації серед студентів технікумів та коледжів

протягом 2016-2017 рр., 250 осіб

 

Участь у проведенні «Дня відкритих дверей»

ПДАА

3.2

Виконання викладачами кафедри обов’язків відповідальних по кафедрі за наукову, методичну, виховну, профорієнтаційну роботу та практичну підготовку, висвітлення інформації про діяльність кафедри на сайті академії

 

3.4

Виконання обов’язків Члена Ради Молодих Учених академії (Самойлик Ю.В.)

 

3.5

Виконання викладачами кафедри обов’язків куратора груп:

-        1 курс освітнього ступеня бакалавр, спеціальності «Економіка»;

-        1 курс освітнього ступеня бакалавр, спеціальності «Економіка» (стн);

-        3 курс освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «Економіка підприємства»;

-        3 курс 1, 2 групи освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «Менеджмент»;

-        1 курс ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Економіка»;

-        1 курс СВО «Магістр» спеціальності «Економіка»

 

4.

Інша організаційна робота

4.1

Робота викладачів кафедри у приймальній комісії

 

4.2

Складання індивідуального плану викладачами та звіту за виконану роботу

 

4.3

Відвідування викладачами кафедри гуртожитків згідно графіків факультету

протягом року

4.4

Керівництво студентським науковим гуртком «Сучасний економіст» (Демиденко Л.М., Самойлик Ю.В.)

протягом року