ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Організаційна робота

№ п/п

Види робіт

Назва

Дата і місце проведення

1.

Участь в організації та проведенні заходів:

1.1

Організація та проведення науково-практичної конференції

«Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства,

 

1.2

Організація та проведення симпозіумів, семінарів, нарад, круглих столів, тощо

Теоретичний семінар

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства,

Методичний семінар

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства,

1.3

Організація та проведення: студентських олімпіад, конкурсів на кращу науково-дослідницьку роботу

І тур Всеукраїнської олімпіади з «Економіки підприємства»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства,

І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Регіональна економіка»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства,

І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства,

 

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Стипендіальна програма «Завтра.UA»

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства

 

 

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОНУ

м. Полтава, ПДАА, кафедра економіки підприємства

1.6

Організація і проведення творчих конкурсів, концертів, творчих презентацій, ток-шоу серед студентів, співробітників

Участь в організації проведення Посвяти Першокурсників у студенти

м. Полтава, ПДАА, 1.09.2017 р.

Участь в організації Зимової Студентської Республіки (експерт)

м. Полтава, ПДАА

2.

Участь у роботі комісій, вчених та науково-методичних рад

2.3

Участь викладачів кафедри у роботі вченої ради факультету (академії), науково-методичної ради спеціальності «Економіка»

ПДАА, протягом року

2.4

Участь викладачів кафедри у засіданнях деканату та кафедри економіки підприємства

ПДАА, протягом року

3.

Виконання обов’язків:

3.1

Виконання викладачами кафедри обов’язків (на громадських засадах):

- заступника завідувача кафедри

- координатора практичної підготовки з спеціальності «Економіка»

ПДАА, протягом року

Проведення профорієнтаційної роботи (відповідальна Самойлик Ю.В.):

Гімназія № 14 «Здоров’я», м. Полтава,

протягом року

 

Зустріч, профорієнтаційна робота з учнями 10-11 класів Гімназії № 14 «Здоров’я»

протягом року

 

Проведення бізнес-тренінгів із учнями шкіл районів Полтавської області

протягом року

 

Розповсюдження профорієнтаційної інформації у газетах області та на офіційних сайтах відповідних районних рад

протягом року

 

Розповсюдження профорієнтаційної інформації у загальноосвітніх школах Полтавської області

протягом року

 

Проведення профорієнтаційної роботи протягом роботи приймальної комісії

протягом року

 

Розповсюдження інформації серед випускників вишів щодо можливостей перехресного вступу до Полтавської державної аграрної академії

протягом року

 

Проведення зустрічей та розповсюдження профорієнтаційної інформації серед студентів технікумів та коледжів

протягом року

 

Участь у проведенні «Дня відкритих дверей»

протягом року

3.2

Виконання викладачами кафедри обов’язків відповідальних по кафедрі за наукову, методичну, виховну, профорієнтаційну роботу та практичну підготовку, висвітлення інформації про діяльність кафедри на сайті академії

протягом року

3.4

Виконання обов’язків Члена Ради Молодих Учених академії (Самойлик Ю.В.)

 

протягом року

3.5

Виконання викладачами кафедри обов’язків куратора груп:

-        2 курс освітнього ступеня бакалавр, спеціальності «Економіка»;

-        2 курс освітнього ступеня бакалавр, спеціальності «Економіка» (стн);

-        4 курс освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «Економіка підприємства»;

-        4 курс 1, 2 групи освітнього ступеня бакалавр, напряму підготовки «Менеджмент»;

-        1 курс СВО «Магістр» спеціальності «Економіка»;

-        2 курс СВО «Магістр» спеціальності «Економіка»

ПДАА, протягом року

4.

Інша організаційна робота

4.1

Робота викладачів кафедри у приймальній комісії

ПДАА, протягом року

4.2

Складання індивідуального плану викладачами та звіту за виконану роботу

ПДАА, протягом року

4.3

Відвідування викладачами кафедри гуртожитків згідно графіків факультету

ПДАА, протягом року

4.4

Керівництво студентським науковим гуртком «Сучасний економіст» (Демиденко Л.М., Самойлик Ю.В.)

ПДАА, протягом року