ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА "СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІСТ"

 

ЗВІТ

Про роботу студентського наукового гуртка кафедри економіки підприємства

“Сучасний економіст”

за 2016-2017 навчальний рік

За звітний період було проведено 8 засідань наукового гуртка згідно графіка (табл. 1) під керівництвом к.е.н., доцента Демиденко Лесі Миколаївни та к.е.н., доцента Самойлик Юлії Василівни.

Таблиця 1

Графік роботи студентського наукового гуртка кафедри економіки підприємства “Сучасний економіст”

№ з/п

Тема засідання

Період проведення

1

Оголошення плану роботи гуртка протягом навчального року. Презентація інформації щодо планових наукових регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, грандів, конференцій у 2016/17 н.р.

Вересень 2016 р.

2

Заслуховування і відбір наукових робіт для участі у конкурсних программах, зокрема конкурсу на отримання стипендії фонду Пінчука, конкурсу дипломних робіт

Жовтень 2016 р.

3

Міжнародна мобільність студентів, переваги та недоліки навчання та працевлаштування за кордоном

Листопад 2016 р.

4

Економічні пріоритети економіки України в умовах глобалізації

Грудень 2016 р

5

Розвиток агропродовольчого ринку та конкурентоспроможність аграрної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках

Лютий 2017 р.

6

Соціально-економічна інфраструктура аграрного ринку

Березень 2017 р.

7

Розвиток органічного виробництва та біоекономіки

Квітень 2017 р.

8

Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств, впровадження ресурсозберігальних та енергоощадних технологій

Травень 2017 р.

 

Членами наукового гуртка є студенти 2, 3 та 4 курсу факультету економіки та менеджменту. Зокрема:

Здобувачі вищої освіти 2 курсу напряму підготовки “Менеджмент”: Коваленко Ганна; Гуслиста Анжела; Білоус Марія; Лесюк Владислав; Кривобік Марія.

Здобувачі вищої освіти 3 курсу напряму підготовки “Менеджмент”: Простак Олена; Тур Євгеній; Вибиванець Анастасія; Жовнір Вікторія; Кошулько Аліна.

Здобувачі вищої освіти 4 курсу напряму підготовки “Економіка підприємства”: Петраш Анастасія; Павленко Тетяна; Потапенко Яна; Кузьменко Ірина; Барабаш Ірина; Зернова Світлана; Науменко Владислава.

Студенти 3 курсу напряму підготовки “Економіка підприємства”: Рибак Наталія; Дігтярь Анастасія; Лещева Аліна; Соломоненко Анастасія; Петрушко Карина; Ващенко Валерія; Федорович Наталія; Щербань Аліна.

Крім постійних членів гуртка, деякі засідання відвідували й інші студенти.

За звітний період було заслухано 35 доповідей студентів з відповідної планової тематики. Обговорення кожної доповіді супроводжувалось відповідною дискусією.

Звіт підготували:

 

К.е.н., доцент,

доцент кафедри економіки підприємства                               Демиденко Л.М.

 

 

К.е.н., доцент,

доцент кафедри економіки підприємства                               Самойлик Ю.В.