Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Про кафедру

Склад і структура кафедри

Склад кафедри

Лаборанти кафедри:

Кафедра функціонує у складі Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій. Готує бакалаврів та магістрів у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка (спеціалізація "Економіка підприємства") та бакалаврів у галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини.

Головною метою діяльності кафедри є  забезпечення професійного навчання та підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців у сфері економіки та міжнародних економічних відносин для аграрного сектора економіки України та поза її межами відповідно до досягнень вітчизняної та світової науки і освіти, загальнодержавних критеріїв і стандартів вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти нашої кафедри мають доступ до комп'ютерної мережі академії, модульного середовища, а також електронної бібліотеки, в якій вони одержують інформаційні та методичні матеріали для якісного навчання.

Викладачами кафедри розроблено усі необхідні навчальні курси для модульного середовища комп'ютерної мережі академії.

Професорсько-викладацький склад кафедри застосовує для сучасної підготовки висококваліфікованих спеціалістів новітні методики навчання, у тому числі й мультимедійні засоби. Це сприяє пробудженню у здобувачів вищої освіти зацікавленості та творчого відношення до навчання. Викладачі кафедри проявляють уважність до проблем здобувачів вищої освіти та випускників кафедри, сприяють розкриттю здібностей, формуванню позитивних рис та ділових якостей сучасних економістів.

Випускники кафедри постійно спілкуються з викладачами, діляться успіхами та досягненнями.

Створення теплої атмосфери відносин між викладачами кафедри та здобувачами вищої освіти дозволяють досягти підготовки гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності і швидкої адаптації до змін ринкових умов та виробничих відносин.

 

Щороку студенти напряму підготовки «Економіка» беруть участь у різноманітних конкурсах на найкращу студентську роботу, зокрема у стипендіальній програмі “Завтра.UA” Фонду Віктора Пінчука.

 

Студенти спеціальності "Економіка" Полтавської державної аграрної академії ніколи не залишаються осторонь глобальних проблем Світу, України та регіону. Підтвердженням цього є реалізація екологічного проекту по очищенню берегів р. Тарапунька. Екологічна акція, що проходить щорічно у рамках соціального проекту “Природа, Я, Суспільство”, згуртовує студентів аграрної академії. 

Кожен із учасників доклав неабияких зусиль, аби відновити природну красу річкових берегів. Здавалося, сміття ніколи не закінчиться… Проте студенти виявляються впертішими! Потроху територія ставає чистішою, миловиднішою. Усі завзято працювали і, здавалося, неможливого немає нічого, ніщо не може встояти перед непереборним прагненням допомогти.

 

Економіст – людина, від якої залежить майбутнє підприємства, яка бачить його перспективи й може виявляти недоліки і слабкі місця в його діяльності, знає способи та методи їх усунення. Саме він задає вектор руху спільних зусиль усіх робітників підприємства, правильно розставляє пріоритети і цілі для отримання максимального прибутку з найменшими втратами. Це робить працю економіста необхідною умовою життєдіяльності окремого підприємства і економіки в цілому.

Наша спеціальність БАГАТОПРОФІЛЬНА – вона затребувана завжди і всюди! Запрошуємо навчатися на нашій спеціальності!!!!

ЗРОБІТЬ СВІЙ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!

Робота

Факультет: