Кафедра інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки

Про кафедру

Склад і структура кафедри

Склад кафедри

Передера С.Б. зав.кафедри, кандидат вет.наук, професор

Замазій А.А. доктор вет. наук,професор

Передера Ж.О. кандидат вет.наук, професор

Тітаренко О.В. кандидат вет.наук, доцент

Лавріненко І.В. кандидат вет.наук, доцент

Передера О.О. кандидат вет.наук, доцент

Коне М.С. кандидат вет.наук, доцент

Петренко М.О., кандидат с.-г. наук, доцент

Жерносік І.А. ,старший викладач

Зезекало В.К.. асистент, аспірант

Улько О.В., лаборант

Туль О.І., зав. навчально-науковою лабораторією

Богословська А.І. - аспірант

Аль Бкур Тарек Яхйа Хамад, аспірант

Робота

Факультет: