Акредитація освітньо-професійної програми Екологія

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 26.05.2020 р. № 874-Е, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 р. (протокол № 6) В Полтавській державній аграрній академії з 17 червня по 19 червня 2020 року буде проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Екологія за спеціальністю 101 Екологія за першим рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Програма візиту

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: