Акредитація освітньо-професійної програми Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 21.01.2021 р. № 83-Е, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 р. (протокол № 6) В Полтавській державній аграрній академії з 8 лютого по 10 лютого 2021 року буде проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування за першим рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Програма візиту