Акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 07.04.2021 р. № 773-Е, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 р. (протокол № 6) В Полтавській державній аграрній академії з 20 квітня по 22 квітня 2021 року буде проведена акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми  Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 204  Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва за третім рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Програма візиту

Аудиторія: 

Діяльність: