Активна науково-дослідна селекційна робота Навчально-виробничого підрозділу з селекції та насінництва Полтавського державного аграрного університету

На дослідному полі Навчально-виробничого підрозділу з селекції та насінництва Полтавського державного аграрного університету під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора завідувача кафедри селекції, насінництва і генетики Тищенка Володимира Миколайовича ведеться активна робота, звісно, з урахуванням карантинних обмежень. Зокрема, з метою визначення стану посівів на дослідному полі регулярно проводиться огляд посівів і фенологічні спостереження. Попри значну нестачу опадів, а також засуху в осінній період, відмічено добрий стан сходів зернових культур.

Селекційні розсадники пшениці озимої перед перезимівлею

станом на 21 листопада 2020 року

Володимир Миколайович відзначив, що сортам селекції  Навчально-виробничого підрозділу з селекції та насінництва Полтавського державного аграрного університету Сагайдак та Оржиця властивий високий рівень стійкості до несприятливих абіотичних факторів, що багаторазово було перевірено жорсткими умовами перезимівлі. 

Успіхи в селекції пшениці мʼякої озимої пов’язані зі збільшенням частки біомаси, зосередженої в зерні. Тому в нашій науковій лабораторії працюють над забезпеченням максимального перерозподілу пластичних речовин на користь цінних господарських ознак, використовуючи збільшення до певної величини таких індексів, як збиральний, атракції, скорочення кількості й розмірів вегетативних органів, що не сприяють підвищенню продуктовності – підгони, пасинки, непродуктивні пагони.

 

 

 

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: